Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐIỀU TRỊ KÉN KHÍ PHỔI BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC

Đỗ Kim Quế

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Tràn khí màng phổi tự phát do vỡ kén khí là một cấp cứu ngoại khoa Lồng ngực - Tim mạch. Đa số các trường hợp vỡ kén khí đều cần phẫu thuật cắt bỏ cc kn khí. Phẫu thuật nội soi lồng ngực hỗ trợ video (PTNSLN) đã trở thành phương pháp điều trị tối ưu cho các trường hợp tràn khí màng phổi tự phát do vỡ kn khí phổi. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của phẫu thuật nội soi lồng ngực có hỗ trợ video trong điều trị kén khí phổi tại bệnh viện Thống Nhất.
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiền cứu mô tả hàng loạt ca lâm sàng. Các trường hợp kén khí phổi được chẩn đoán qua lâm sàng, X quang phổi và CT scan ngực. Phẫu thuật nội soi lồng ngực có hỗ trợ Video kết hợp với đường mở ngực nhỏ hoặc không để cắt bỏ kén khí dưới gây mê nội phế quản chọn lọc. Phổi được khâu với Stapler hoặc bằng chỉ Vicryl 4-0 với các dụng cụ mổ kinh điển qua đường mở ngực nhỏ. Dẫn lưu màng phổi qua lỗ Trocar ở liên sườn VI dường nách giữa. Đánh giá kết quả bằng lâm sàng, X quang, CT scan ngực hết kén khí và tràn khí màng phổi.Kết quả: Có 24 bệnh nhân trong nghiên cứu của chúng tôi, tuổi trung bình 37,4 (từ 20 - 62 tuổi). 5 bệnh nhn cĩ dò khí kéo dài sau dẫn lưu màng phổi, 18 bệnh nhân tràn khí màng phổi tự phát thứ phát, 1 bệnh nhân tình cờ phát hiện kén khí phổi. 21 bệnh nhân được mổ nội soi lồng ngực kết hợp mở ngực nhỏ để cắt kén khí phổi, 3 trường hợp cắt kén khí qua nội soi lồng ngực với dụng cụ cắt phổi nội soi. Không có biến chứng trong mổ, thời gian để ống dẫn lưu màng phổi trung bình 34 giờ, thời gian hậu phẫu trung bình 3 ngày. Thời gian theo dõi trung bình 26,7 tháng. Không có bệnh nhân nào tái phát trong năm đầu. 
Kết luận: Phẫu thuật nội soi lồng ngực kết hợp mở ngực nhỏ nên được coi như là lựa chọn ngoại khoa trong điều trị cắt kén khí phổi, trong hầu hết các trường hợp, nó an toàn và hiệu quả.

ABSTRACT :

Objective: Spontaneous pneumothorax due to ruptured blebs or bullous is a surgical emergency. Most patients with ruptured pulmonary bullea require thoracotomy or VATS for bullectomy. Video-assisted thoracic surgery (VATS) has become the first choice method for pneumothorax due to ruptured pulmonary bullae. The aims of this study are to assess the feasibility and effectibility of VATS for bullectomy.
Methods: The prospective cohort study. Diagnosis is based on clinical finding, chest X-ray and CT scan. VATS alone or combined with small thoracotomy performed for bullectomy. The lung was sutured by stappler or running Vicryl 4-0 suture with conventional instrument. 
Results: There were 24 patients in our study, mean age was 37.4 (range, 20 - 62). Operative indications included prolonged air leak in 5 patients, secondary spontaneous pneumothorax in 18 patients, asymptomatic pulmonary bullae in 1 case. 21 patients have performed success with VATS combined axillary thoracotomy, 3 thoracoscopic There were no perioperative complications. The mean drainage time was 32 hours and the mean ICU stay was 3 days. Mean follow-up was 26,7 months (range 24 - 31). No recurrent pneumothorax in the first year.
Conclusions: Pulmonary bullectomy by Video-assisted thoracoscopic surgery is fiseable and effective for pnemothorax due to ruptured bullea.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF