Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP GIẢM ĐAU BẰNG BUPIVACAIN TRUYỀN LIÊN TỤC VÀO KHỚP SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI

Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Thị Ngọc Đào

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị đau của phương pháp truyền Bupivacain liên tục vào trong khớp sau phẫu thuật nội sau khớp vai.
Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu, phân tích, can thiệp lâm sàng. Chúng tôi nghiên cứu 60 BN tuổi từ 25 - 78 được phẫu thuật nội soi khớp vai tại BV Đại Học Y Dược Tp. HCM từ tháng 10-2008 đến tháng 8-2009. 60 BN được chia làm 2 nhóm: Nhóm 1: Điều trị giảm đau thường qui với Morphin đường TM và kết hợp các thuốc giảm đau khác nếu cần. Nhóm 2: Điều trị giảm đau bằng Bupivacain 0,2% truyền liên tục vào khớp vai 3 - 5ml/ giờ.
Kết Quả: Thang điểm đau bằng số khi nghỉ, khi vận động ở nhóm 2 thấp hơn nhóm 1 (p<0,05), nhu cầu dùng thuốc giảm đau thêm (Morphin, Ketorolac) ở nhóm 2 ít hơn nhóm 1 (p<0,05). Mức độ hài lòng của BN với phương pháp giảm đau ở nhóm 2 cao hơn nhóm 1 (p<0,05). Thời gian nằm viện ở nhóm 2 ngắn hơn nhóm 1 (p<0,05). Không có tác dụng phụ nào liên quan đến thuốc tê được ghi nhận ở nhóm 2.
Kết luận: Phương pháp giảm đau bằng truyền Bupivacain liên tục vào trong khớp có tác dụng giảm đau tốt sau mổ và giảm nhu cầu sử dụng thuốc giảm đau thêm sau phẫu thuật nội soi khớp vai. Phương pháp giảm đau này có thể sử dụng an toàn và hiệu quả cho các phẫu thuật nội soi khớp.

ABSTRACT :

Objectives: We evaluated efficacy of intra-articular bupivacaine postoperative pain control after arthroscopic shoulder surgery.
Study design: Prospective, control trial.
Patients and methods: 60 patients (age 25-78) underwent arthroscopic shoulder surgery at university medical center from October, 2008 to August, 2009. The sixty-patients were divided into 2 group of thirty: group 1: intermittent intravenous Morphin and other analgesics; group 2: continuous intra-articular infusion of 0.2% Bupivacaine at the rate of 3-5 ml/h.
Results: Verbal numeric rating scales at rest and with movement in intra-articular bupivacaine group were reduced when compared with intavenous Morphin group (p<0.05). Morphin and Ketorolac consumption were also decreased (p<0.05). Satisfactory level of patient in group 2 is higher than group1. There were not bupivacaine-induced-side effects in group 2.
Conclusions: We conclude that continuous intra-articular infusion of Bupivacaine is safe and efficious after arthroscopic surgery.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF