Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
KHẢO SÁT KÝ SINH TRÙNG TRÊN RAU SỐNG BÁN TẠI CÁC SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Thị Hồng

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Khảo sát sự hiện diện của các loại ký sinh trng (KST) ký sinh trn rau sống tại các siêu thị trên địa bàn thành phố HCM bao gồm; (1)xác định tỉ lệ nhiễm KST trên rau, (2) Xác định tỉ lệ nhiễm các loại KST trên từng loại rau, (3) So sánh tỉ lệ nhiễm từng loại KST trên rau rửa nước thường, nước Vegy và nước Ozon.
Phương pháp nghiên cứu: mơ tả cắt ngang;
Đối tượng nghiên cứu: Rau sống được bán tại các siêu thị tại Tp HCM. Chúng tôi chỉ nghiên cứu KST trên những rau có nhiều khả năng người dân ăn sống và có b{án phổ biến ở siêu thị như: rau xà lách, rau cải, rau má, xà lách xoong, rau đắng, rau gia vị, rau muống, rau tần ơ. Tổng cộng 90 mẫu rau mua ở các siêu thị trong TP. HCM
Kết quả: Tỷ lệ nhiễm KST chung trên rau là 94,4%. KST đơn bào nhiễm chủ yếu là bào nang amip; KST đa bào là trứng giun đũa chó mèo Toxocara sp và ấu trùng giun hình ống. Rau gia vị, rau đắng, rau má và rau xà lách xoong nhiễm KST 100%, các loại khác nhiễm 80%. Rau rửa nước Ozon có tỷ lệ nhiễm KST thấp nhất, rau rửa nước thường và nước rửa Vegy có tỷ lệ nhiễm KST gần bằng nhau (100%). Sự khác biệt có ý nghĩa giữa rau rửa Ozon và hai loại nước rửa thường và Vegy (p<0,05).

ABSTRACT :

Objectives: The investigation of parasites in fresh vegetable at the supermarket in HCM city included: (1) Identifying parasitic prevalence in fresh vegetable. (2) Identifying all kinds of parasitic prevalence in fresh vegetable.(3) Comparing parasitic prevalence in fresh vegetable after washing in water: tap- water, Vegy solution, Ozone solution.
Methods: Cross - sectional descriptive study.
Object of study: Vegetable at the supermarkets of HCM city. We focused on the parasites on the common vegetable for raw. Vegetable samples total: 90
Results: Common parasitic prevalence in vegetable is 94.4%. The infection is mainly in the form of cyst of amoeba; metazoa are egg of Toxocara and larva of nematode. Parasitic prevalence 100% on basil, water cress, centella, wild lettuce; 80% in the rest of sample. The lowest parasitic prevalence on the vegetable after washing with Ozone, equal prevalence with tap-water and Vegy. Significant difference between Ozone, tap - water and Vegy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF