Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI Ở TRẺ EM BẰNG PHƯƠNG PHÁP “KÉO QUA DA”

Trương Tấn Trung và cộng sự

TÓM TẮT :

Mở đầu: Gãy thân xương đùi ở trẻ em luôn do chấn thương nặng, thường gặp trong tai nạn giao thông và tai nạn sinh hoạt. Sự phát triển khoa học kỹ thuật ở nước ta chưa đồng bộ cho ngành Chấn thương Chỉnh hình ở các tuyến trước, nên phương pháp điều trị bảo tồn còn là chiến lược trong xử trí gãy xương ở trẻ em. Mục đích nghiên cứu phương pháp này nhằm ứng dụng rộng rãi cho tuyến trước, tránh vận chuyển bệnh nhi, giảm chi phí và giải áp quá tải ở tuyến sau. 
Phương pháp: Từ tháng 9/2000 - 9/2002 chúng tôi nghiên cứu 84/108 trường hợp gãy thân xương đùi ở trẻ em điều trị bảo tồn bằng phương pháp "kéo qua da", thời gian kéo từ 1 - 3 tuần, bó bột chậu-đùi-bàn chân từ 4 - 6 tuần, theo dõi được 24 tháng, kết đánh giá dựa theo bảng đánh giá của Staheli. Kết quả có 59/84 (71%) trường hợp thành công, còn di lệch gập góc chấp nhận 25/84 (29%) trường hợp, chưa có trường hợp nào teo cơ đùi, thiếu máu cục bộ, yếu liệt chi, cứng khớp, khớp giả. 
Kết luận: Là phương pháp kéo nắn liên tục, vừa nắn vừa chỉnh gập góc, vừa cố định xương gãy, dễ dàng chăm sóc, theo dõi và đơn giản tiện dụng.

ABSTRACT :

Objectives: Shaft femoral fractures in children usually caused by high energy injury as traffic or activity accidents. The treatment depended chiefly on conservative treatment. The skin traction method was studied and evaluated to apply at the remote place far from the referral hospital.
Materials and method: From September 2000 to September 2002, we performed a prospective cohort study in 84 shaft femoral fractures patients. All had the skin traction treatment for one to three weeks. The follow-up time was 24 months and the final results were evaluated by the Staheli Score. 
Results: Most of the patients (59/84 or 71%) were patients succeeded with good function limb, the rest (25/84 or 29%) had acceptable argulation. No femoral muscular dyssnophysis (muscle weakness), limb ischemia, paralysis, articular stiffness, nonunion and delayd union was detected during follow up time. 
Conclusion: Skin traction of the shaft femoral fractures was the continuous traction method which fixation and reduction angular correction at the same time. This is the simple, easily care and follow-up method with good outcomes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF