Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
KHẢO SÁT CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP Ở TRẺ BỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ

Lê Thị Ngọc Dung, Bùi Quang Nghĩa

TÓM TẮT :

Mục tiêu: lượng giá rối loạn chức năng tuyến giáp ở bệnh nhi hội chứng thận hư.
Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang trên 62 bệnh nhi hội chứng thận hư tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2.
Kết quả: có 30 bệnh nhi hội chứng thận hư lần đầu và 32 bệnh nhi hội chứng thận hư tái phát. Tuổi trung bình là 6,9±4,4 năm tuổi. Triệu chứng thường gặp nhất của hội chứng thận hư là phù vá tiểu ít. Triệu chứng thường gặp nhất của suy giáp là mệt mỏi, vọp bẻ, da khô. Tỉ lệ suy dinh dưỡng cao (30,6%). Tỉ lệ chiều cao thấp ở nhóm hội chứng thận hư tái phát (68,7%) cao hơn nhóm hội chứng thận hư lần đầu (30%) (p< 0,05). T3 trung bình là 0,71±0,43 ng/dl,T4 trung bình là 3,77±1,65 μg/dl, FT4 trung bình là 0,94±0,47 ng/dl, TSH trung bình là 5,8±4,9 μUI/ml. T3, T4, FT4 thap và TSH cao cùng với triệu chứng lâm sàng biểu hiện tình trạng suy giáp. Có mối tương quan chặt chẽ giữa albumine máu và nồng độ các hormone tuyến giáp.
Kết luận: cần chú ý đến tình trạng dinh dưỡng và chiều cao ở trẻ hội chứng thận hư, đặc biệt là ở nhóm hội chứng thận hư tái phát. Cần theo dõi định kỳ chức năng tuyến giáp ở bệnh nhi nghi ngờ để có thể phát hiện suy giáp sớm và điều trị kịp thời.

ABSTRACT :

Object: evaluation of thyroid disorders in children with nephrotic syndrome.
Method: a cross-sectional study in 62 children with nephrotic syndrome at Children's Hospital No2.
Result: there were 30 children in the group with a first episode of nephrotic syndrome and 32 children in the group of relapsing nephrotic syndrome. The median age at presentation was 6,9±4,4 years. The symptoms of nephrotic syndrome were often oedema and oliguria. The symptoms of hypothyroidism were often fatigue, cramp and dry skin. The rate of malnutrition was high (30,6%). The rate of stunting in the group of relapsing nephrotic syndrome (68,7%) was significantly higher than in the group with a first episode of nephrotic syndrome (30%) (p< 0,05). The mean T3 was 0,71±0,43 ng/dl, the mean T4 was 3,77±1,65 μg/dl, the mean FT4 was 0,94±0,47 ng/dl, the mean TSH was 5,8±4,9 μUI/ml. The low T3, T4, FT4 and elevated TSH combined with clinical manifestations presented hypothyroidism. The thyroid hormones were significantly correlated with albuminemia.
Conclusion: the malnutrition and stunting should be considered in children with nephrotic syndrome, particularly in the group of relapsing nephrotic syndrome. If the thyroid hormones are routinely measured in suspected patients, the hypothyroidism can be prevented ealier by replacement therapy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF