Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP CARCINÔM ĐỆM NUÔI NGUYÊN PHÁT Ở PHỔI

Nguyễn Văn Chủ

TÓM TẮT :

Carcinôm đệm nuôi nguyên phát ở phổi cực kỳ hiếm gặp. Chỉ có 22 trường hợp đã được báo cáo trước đây. Carcinôm đệm nuôi ngoài đường sinh dục phát sinh ở phổi được xem như là không đáp ứng tốt với điều trị và kết hợp với tiên lượng xấu. Chúng tôi báo cáo một bệnh nhân nữ 37 tuổi bị carcinôm đệm nuôi không liên quan tới thai nghén phát sinh từ phổi với biểu hiện ho ra máu. Khối u được phát hiện bằng chụp X quang và CT scan ngực có kích thước khoảng 3cm ở hạ phân thuỳ VIII phổi trái. b-hCG máu tăng cao >1000 IU/L. Đại thể là một khối có đường kính khoảng 3cm, hoại tử chảy máu rộng. Hình ảnh vi thể có các nguyên bào nuôi bao gồm tế bào nuôi và hợp bào nuôi ác tính, xen kẽ tổ chức hoại tử tơ huyết. Màng bào tương của các tế bào u dương tính mạnh với hCG và CK.

ABSTRACT :

Primary pulmonary choriocarcinoma is an extremely rare tumor, with 22 cases reported in the literature. Up to now, no cases have been reported in Vietnam. We report a case of pulmonary choriocarcinoma not associated with pregnancy in a 37-year-old woman with hemoptysis. The b-human chorionic gonadotropin level markedly elevated in the serum (>1000 IU/L). On chest CT scan, a mass about 3cm in diameter was identified in the left lung. The tumor was about 3cm in diameter with extensive necrosis and hemorrhage. Tumor was composed of malignant cytotrophoblasts and syncytiotrophoblasts with extensive hemorrhage and necrosis in the background. The tumor cells were immunoreactive for CK and hCG.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF