Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 2
ĐIỀU TRỊ BỆNH THÂN CHUNG ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÁI BẰNG KỸ THUẬT CAN THIỆP QUA DA: KẾT QUẢ TRƯỚC MẶT, NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN

Trần Nguyễn Phương Hải*, Võ Thành Nhân

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy can thiệp thân chung động mạch vành trái qua da an toàn và hiệu quả. Tại Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này. Nghiên cứu này nhằm khảo sát kết quả trước mắt, ngắn hạn và trung hạn của điều trị bệnh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật can thiệp qua da.
Phương pháp: Theo dõi mỗi tháng những bệnh nhân được can thiệp thân chung động mạch vành trái tại khoa TMCT bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2006 đến 12/2009 để đánh giá kết quả thủ thuật, tỷ lệ tái hẹp và các biến cố tim mạch chính (tử vong do nguyên nhân tim mạch, nhồi máu cơ tim không tử vong và tái thông sang thương đích). 
Kết quả: Có 55 bệnh nhân được can thiệp thân chung động mạch vành trái. Tỷ lệ thành công giải phẫu là 100%, thành công lâm sàng là 98,2%. Chỉ có 1 trường hợp (1,8%) tử vong do choáng tim sau nhồi máu cơ tim cấp. Kết quả trước mắt- ngắn hạn: tử vong (1,8%), tái thông sang thương đích (1,8%), biến cố tim mạch chính (3,6%). Kết quả trung hạn: tử vong (1,8%), nhồi máu cơ tim(1,8%), tái thông sang thương đích (7,3%), biến cố tim mạch chính (10,9%). Những bệnh nhân can thiệp cấp cứu có tỷ lệ biến cố tim mạch chính cao hơn những bệnh nhân can thiệp chương trình (p=0,032). Không có sự khác biệt giữa tỷ lệ tái hẹp và biến cố tim mạch chính giữa các bệnh nhân được đặt stent phủ thuốc và stent không phủ thuốc, nguy cơ phẫu thuật bắc cầu cao và thấp, sang thương đoạn gần và đoạn xa, tổn thương một và nhiều nhánh mạch vành.
Kết luận: Điều trị bệnh thân chung động mạch vành trái bằng kỹ thuật qua da là phương pháp hiệu quả và an toàn.

ABSTRACT :

Backgound and Objective: Available data indicate that stenting of the left main coronary artery (LMCA) is safe and effective. There are still no studies on this subject in Vietnam. This study aimed to evaluate the acute, short-term and middle-term results of stenting of unprotected LMCA disease.
Methods: 55 patients treated with stenting of unprotected LMCA stenosis were given the follow-up every month from Jan 2006 to Dec 2009 at Cho Ray hospital in order to evaluate the results of the procedure, the rate of the restenosis and major adverse cardiac events (MACE), including cardiac death, nonfatal myocardial infarction (MI), and target-vessel revascularization (TVR).
Results: the angiographic success and clinical success rates of the procedure are respectively 100% and 98.2%. There was only one death (1.8%) with the cardiogenic shock after the acute MI. At the acute and short-term evaluation, the rates of the restenosis and MACE are respectively 1.8% and 3.6%. At middle-term evaluation, the rates of MI, restenosis and MACE are respectively 1.8%, 7.3% and 10.9%. The patients with the emergency intervention had higher rate of MACE than the ones who were treated in planned operations (p=0.032). There are no differencies in the rates of restenosis and MACE among the group of patients treated with drug eluting stents or bare metal stents, with high or low risk of coronary artery bypass grafting, with the lesions on the proximal or distal LMCA and with the lesions on one or many branches of the coronary artery. 
Conclusion: Precutaneous stenting of unprotedted left main coronary artery safe and effective.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF