Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U THẦN KINH ĐỆM BÁN CẦU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XẠ TRỊ

Hoàng Minh Đỗ, Đặng Văn Chính

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá kết quả bước đầu điều trị u thần kinh đệm bán cầu phẫu thuật kết hợp xạ trị. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu gồm 43 bệnh nhân u thần kinh đệm ở bán cầu đại não được phẫu thuật tại BV Việt Đức, BV Thanh Nhàn Hà Nội, thời gian từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2007, sau phẫu thuật kết hợp xạ trị tại BV K hà nội và BV Bạch Mai. Kết quả: Thời gian sống sau điều trị 24 tháng là 30,2%. Thời gian sống thêm sau điều trị phụ thuộc vào độ ác tính của u thần kinh đệm. Xạ trị gia tốc sau mổ phù hợp với tính thâm nhiễm, ranh giới không rõ và kích thước lớn của u thần kinh đệm nhằm cải thiện kết quả điều trị loại bệnh phức tạp này. Kết luận: U thần kinh đệm là loại u nguyên phát, đa dạng, thâm nhiễm, tỷ lệ ác tính cao. Tuy nhiên nếu được chẩn đoán sớm và phẫu thuật xạ trị kết hợp tỷ lệ BN sống thêm sau điều trị khá tốt. Thời gian sống sau điều trị còn phụ thuộc vào độ ác tính của UTKĐ.

ABSTRACT :

Purpose: The aim of this study was to evaluate the result of treatment glioma by surgery and radiotherapy. Material and methods: We studied 43 patients with glioma who treated by surgery at Viet Duc Hospital, Thanh Nhan Hospital at Ha Noi, from 1/2005 to 12/2007, after that they treated with radiation therapy at Cancer Ha Noi hospital and Bach Mai hospital. Results: The 1 year overall survival rate was 30.2%. The survival rate depends on malignant pathology of glioma. Conclusions: Glioma is primary malignant, multiform tumor. However, if early diagnose treats with surgery combine radiation therapy, the response rate will improve. The survival rate depends on malignant pathology of glioma.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF