Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP U MÁU VÙNG MẶT

Trần Minh Trường, Lê Hành

TÓM TẮT :

1 bệnh nhân nữ 23 tuổi có 1 bướu máu lớn ở vùng mặt bên phải, khối u xuất hiện từ khi bệnh nhân còn nhỏ 2-3 tuổi và chưa được điều trị gì trước khi nhập viện. Kết hợp khám lâm sàng và các xét nghiệm cho thấy đây là một u mạch máu xuất phát từ động mạch mặt thuộc động mạch mảnh ngòai gây biến dạng 1/2 mặt bên phải và từ động mạch sàng trước, sàng sau làm mù mắt phải, đẩy lồi ổ mắt ra trước, giác mạc bên phải bị lóet họai tử đang có nguy cơ thủng nhãn cầu. Bệnh nhân đã được phẫu thuật thắt động mạch cảnh ngòai, thắt động mạch sàng, cắt khối u máu ở mặt đồng thời khóet bỏ nhãn cầu bên phải.Sau phẫu thuật, vết thương lành tốt và bệnh nhân xuất viện sau 2 tuần.Cho tới nay thời gian hậu phẫu là 5 tháng, tuy nhiên những vấn đề liên quan đến tái tạo thẩm mỹ, khả năng điều trị tái phát với những kỹ thuật tiên tiến hiện nay đối với những trường hợp tương tự là điều cần được bàn luận với các đồng nghiệp. Qua báo cáo này, chúng tôi cũng trình bày những khả năng, phương tiện, sự phối hợp giữa các chuyên khoa của bệnh viện Chợ Ray trong điều trị những bệnh lý có liên quan đến mạch máu vùng mặt và đầu cổ.

ABSTRACT :

A young girl 23 years old hospitalized by an angioma tumor in right side of the face since she was a little girl.The consultation and supplement examinations confirm the diagnosis: An hemangioma developed from an abnormal of facial carotid and ethmoid arteries, caused an deformity right face of patient, there is also an exopthalmos important and cornea ulcered and infected, high-risk of an perforation. The patient was treated by surgery: Ligation of external carotid, exenteration the orbit, take out the main tumor as an esthetic surgery, and gets out the hospital 3 weeks later. Conclusion: In front of an angioma, we need an convenient strategie for the treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF