Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
CHẨN ĐOÁN CÁC BIẾN THỂ GIẢI PHẪU ĐƯỜNG MẬT CỦA CHỤP MẬT TỤY CỘNG HƯỞNG TỪ

Nguyễn Việt Thành

TÓM TẮT :

Mở đầu: Chụp mật tụy cộng hưởng từ (CMTCHT) là phương pháp chẩn đoán hình ảnh đường mật không xâm hại và có độ chính xác cao. Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá vai trò của CMTCHT trong chẩn đoán các biến đổi giải phẫu đường mật.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 147 hình CMTCHT tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định từ tháng 8/2003 đến tháng 4/2006.
Kết quả: Nghiên cứu cho thấy CMCTCHT có giá trị cao trong việc phát hiện các biến thể đường mật với độ nhạy, đặc hiệu, chính xác cao lần lượt là 85,1%, 92,1% và 89,2%. Phân bố giải phẫu đường mật trong gan theo dạng I là 65%, dạng II là 33,6%, dạng III là 0%, dạng IV là 1,4%. Chúng tôi cũng ghi nhận các thay đổi giải phẫu làm tăng nguy cơ tổn thương ống mật trong khi cắt túi mật nội soi như ống gan phân thùy sau lạc chỗ (18,2%) cùng với các dạng biến thể về vị trí đổ của ống túi mật vào ống gan chung (2,9%-44,6%).
Kết luận: CMTCHT có thể khảo sát những biến đổi giải phẫu đường mật trong và ngòai gan trước mổ giúp các phẫu thuật viên chủ động nhằm hạn chế các tai biến trong phẫu thuật gan mật như thắt hoặc cắt nhầm ống mật gây rò mật hoặc teo gan.

ABSTRACT :

Bacground and objectives: Magnetic resonance pancreatography (MRCP) is a safe noninvasive imaging technique that has proven to be accurate in the diagnosis of biliary tract diseases. This study was designed to evaluate the role of MRCP in diagnosis of the anatomic variants of the biliary tree.Patients and Methods: a retrospective study (from Augusts 2003 to April 2006, at NDGĐ Hospital) was conducted in 147 MRCP. All of anatomic variants of the biliary tract was classified.
Results: MRCP has the sensitivity of 85,1%, the specificity of 92,1%, the accuracy of 89,2%. Anatomic variants of the biliary tract included: type I (65%), type II (33,6%), type III (0%), type IV (1,4%). We find the anatomic variants of extrahepatic biliary tract that has high risk of injuried bile duct during laparosopic cholecystectomy such as ectopic of right posterior hepatic duct (18,2%) and anormaly of junction of cystic duct and hepatic commune bile duct (2,9%-44,6%).
Conclusions: In this study, MRCP showed the modality of choices in the evaluation of hepatobiliary diseases and the anatomic variants of the biliry tree. MRCP helped the surgeons to avoids the injury of bile ducts during the operations.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF