Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
ASO TRONG BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP THIẾU NIÊN VÀ THẤP KHỚP CẤP TẠI BV NHI ĐỒNG 1 VÀ 2

Phan Tiến Lợi , Nguyễn Thị Thanh Lan

TÓM TẮT :

Nghiên cứu nhằm nêu bật sự khác biệt về đặc điểm của ASO trong hai bệnh viêm khớp dạng thấp thiếu niên (VKDTTN) và thấp khớp cấp (TKC).
Phương pháp: tiền cứu, mô tả hàng loạt ca.
Kết quả: 102 bệnh nhân VKDTTN và 11 bệnh nhân TKC với tỉ lệ ASO (+) lần lượt là 45,1% và 100%. Đặc điểm ASO trong hai bệnh lý khớp này được ghi nhận như sau: @. ASO trong bệnh VKDTTN có liên quan nhưng không đồng bộ với các biểu hiện của phản ứng viêm trên lâm sàng và cận lâm sàng. Diễn tiến của ASO trong VKDTTN không giống như trường hợp nhiễm liên cầu. Sau giai đoạn tụt giảm ban đầu, ASO có khuynh hướng ít thay đổi. Thời gian để ASO về bình thường có liên quan với mức độ xáo trộn điện di đạm máu, đặc biệt tăng alpha 2 globulin. Ghi nhận còn 12,9% trường hợp có ASO tăng cao kéo dài. @. ASO trong bệnh thấp khớp cấp có nồng độ không tăng cao nhiều. Diễn tiến của ASO phù hợp với trường hợp nhiễm liên cầu trùng có chịu ảnh hưởng của thuốc điều trị.
Kết luận: Đặc điểm và diễn tiến của ASO trong bệnh VKDTTN có khác biệt nhiều so với trong bệnh TKC. Điều này phù hợp với giả thuyết cho rằng ASO trong bệnh VKDTTN không chỉ đơn thuần là biểu hiện của tình trạng nhiễm liên cầu, mà còn là một trong các biểu hiện của tình trạng rối loạn miễn dịch của bệnh.

ABSTRACT :

Objective: to high- light the differences in ASO between children with JRA and with ARF.
Method: Prospective, descriptive study.
Result: From March 2003 to March 2004, we studied 102 patients diagnosed JRA and 11 patients diagnosed ARF at children's hospital NO 1 and NO 2. ASO is positive in 45.1% of JRA group and in 100% of ARF group. @.In JRA group: ASO was weakly relative to clinical and sub-clinical manifestation of inflammatory reaction. The change of ASO over time was not similar to a typical streptococcal infection case. After sharp reducing period, ASO did not change in concentration. 12.9% patients had prolonged high ASO concentration. @.In ARF group: ASO was not too high. The change of ASO over time was paralell to a streptococcal infection case affected by the drugs.
Conclusion: The difference support a supposition that ASO in JRA is not only a result of streptococcal infection but also a feature of immune disorder.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF