Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
SỰ ĐÁP ỨNG CỦA CÁC CHẤT ĐÁNH DẤU TỔN THƯƠNG TIM TRONG PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH VỚI TUẦN HOÀN NGOÀI CƠ THỂ VÀ KẸP ĐỘNG MẠCH CHỦ

Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Văn Chừng và cs.

TÓM TẮT :

Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định sự gia tăng phóng thích các chất đánh dấu tổn thương tim sau phẫu thuật bắc cầu mạch vành (PTBCMV) có liên quan với tuần hoàn ngoài cơ thể (THNCT) và kẹp động mạch chủ (ĐMC). Định lượng cTnI, CK-MB trên 106 bệnh nhân dưới PT mổ chương trình BCMV vào các giai đoạn: sau khi dẫn mê để làm giá trị chuẩn, cuối cuộc mổ, mỗi 6 giờ trong vòng 24 giờ sau mổ, ngày thứ 2, 3, 5 sau mổ. cTnI, CK- MB gia tăng một cách có ý nghĩa từ cuối cuộc mổ cho đến ngày thứ 5 sau mổ với giá trị đỉnh (50,82 ± 31,72 ng/ml và 70,78 ± 64 đvị/ml) đạt được vào khoảng giờ thứ 8 - 10 sau khi mở kẹp ĐMC. Có mối tương quan dương tính kém mạnh giữa thời gian kẹp ĐMC với đỉnh cTnI và CK- MB vào giờ thứ 24 sau mổ (r = 0,22, P< 0,047). Điều này cho thấy rằng sự gia tăng cTnI sau PTBCMV là do hậu quả từ nhiều yếu tố, mà trong đó kẹp ĐMC là một trong nhiều yếu tố chính yếu có ảnh hưởng đến tổn thương tế bào cơ tim, ngoài ra còn có thể do chất lượng của việc tái tưới máu, bảo vệ cơ tim, các ngả truyền dung dịch làm liệt tim, hoặc các loại dung dịch làm liệt tim... Do vậy mà việc định lượng cTnI vào giai đoạn sớm sau mổ thì cần thiết và có ích lợi trong việc phát hiện tổn thương tế bào cơ tim.

ABSTRACT :

The purpose of the study was to determine whether the changes of myocardial injury serum maker after elective CABG surgery associated with the cardio pulmonary bypass and and aortic cross - clamping. The cTnI, CK - MB serum were measured in 106 elective CABG patients at the presand post operative periods at base line after anesthesia induction; at the end of operation; and at every ăh during the first 24h postoperation and then, on day 2,3,5 postoperation. The cTnI and CK-MB serum significantly increased from the end of the surgery to the postoperative day 5 with the peak value reached on average 8-10h after the arotic unclamping. They were 50.82± 31.72 ng/mL and 70.78 ± 64 UI/mL, respectively. The arotic cross - clamping time comelated positive weakly to the pear of the cTnI and CK-MB serum on the first postoperative day (r=0.22; p<0.047). This finding suggested that the postoperatove increasing cTnI levels, in the CABG patients, resulted from several factors. The most important contributing factorwas the cross clamping time, other ones were the cardioplegia types. In conclusion, the cTnI measurement at the early postoperative periode is neccessary and useful for detecting myocardial injury detection.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF