Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
GIÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ VÀ CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG

Phạm Thị Cẩm Tú(1), Nguyễn Vũ Quốc Huy(2)

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Khảo sát giá trị của các phương pháp tế bào cổ tử cung, VIA, soi cổ tử cung trong phát hiện thương tổn tiền ung thư và ung thư cổ tử cung.Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thực hiện trên 975 phụ nữ đến khám tại Phòng khám Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ từ 15/05/2009 đến 15/05/2010. Các đối tượng được khám phụ khoa, làm tế bào cổ tử cung và test VIA hàng loạt. Các trường hợp có VIA (+) hoặc tế bào học (+) được soi cổ tử cung và sinh thiết nếu có chỉ định. Đánh giá và phân loại kết quả tế bào học theo hệ thống Bethesda 2001, test VIA theo JHPIEGO, Đại học Johns Hopkins 2005. Mô bệnh học được phân loại theo CIN với CIN I+ là điểm cắt để đánh giá.Kết quả: Tỷ lệ tế bào học bất thường 11,38%. Tỷ lệ VIA (+) 13,03%, trong đó VIA (+) đơn thuần chiếm 11,59% với hình ảnh trắng chiếm tỷ lệ cao nhất (6,26%), VIA (+) nghi ngờ ung thư 1,44%. Tỷ lệ soi cổ tử cung bất thường 42,59% (N = 153). Tỷ lệ mô bệnh học bất thường 74,03% (N = 77). Giá trị chẩn đoán của các phương pháp: xét nghiệm tế bào học có độ nhạy: 80,70%; độ đặc hiệu: 40,00%; test VIA có độ nhạy 91,23%; độ đặc hiệu: 25,00%. Soi cổ tử cung có độ nhạy 91,23%; độ đặc hiệu: 35,00%. Độ phù hợp chẩn đoán giữa tế bào học và VIA lên đến 93% với hệ số Kappa (hiệu chỉnh) 0,68 (95% CI: 0,60 - 0,75).Kết luận: So với tiêu chuẩn vàng mô bệnh học, test VIA cho độ nhạy cao hơn tế bào học (91,23% so với 80,70%). Có thể xem xét làm test VIA đơn thuần hoặc phối hợp với tế bào cổ tử cung để gia tăng tỷ lệ phát hiện tổn thương tiền ung thư và ung thư cổ tử cung.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: This study aims to evaluate the validity of visual inspection with acetic acid (VIA), cervical cytology and colposcopy in diagnosis of cervical cancer and its precursors.Materials & methods: Cross-sectional study on 975 women aged 20 or older, sexually active, visited the Outpatient Section, Department of Obstetrics and Gynecology, Cantho City Hospital from May 15, 2009 to May 14, 2010. Routine gynecologic examination, cervical cytology and VIA were performed, individuals with abnormal cytology and/or VIA were subjected to colposcopy ± biopsy for confirmation. Cytology was classified according to the Bethesda system 2001, VIA according to JHPIEGO 2005. Histology was classified according to CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia); CIN1+ was used as diagnostic cut-off.Results: Cytological abnormal findings were found in 11.38% (n=975) of cases. Total VIA(+) rate was 13.03%, among them VIA(+) occurs in 11.59% and VIA(+), suspected for cancer occurs in 1.44%. The concordance rate between cytology and VIA was 93%, weighted Kappa 0.68 (95%CI 0.60-0.75). Rate of abnormal colposcopic findings was 42.59% (n = 153). Rate of abnormal histology finding was 74.03% (n = 77). Cytology yielded the sensitivity of 80.70% and specificity of 40.00%; those of VIA and colposcopy were 91.23%, 25.00% and 91.23%, 35.00%, respectively.Conclusions: With histology as diagnostic gold standard, VIA yielded sensitivity higher than those of cervical cytology (91.23% vs. 80.70%). VIA is a simple test, can be considered as a stand-alone screening test or adding to cytology to increase the sensitivity of cervical cancer and its precursors detection rate.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF