Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 1
NHÂN HAI CA PHẪU THUẬT NỐI HẠ HỌNG DẠ DÀY

Trần Minh Trường, Nguyễn Minh Hải

TÓM TẮT :

Phẫu thuật cắt thanh quản hạ họng tòan phần do ung thư là một phẫu thuật lớn, để đảm bảo sự liên tục của đường tiêu hóa thì dạ dày hay ruột (đại tràng hoặc ruột non) thường được dùng để kéo nối lean họng thay cho thực quản. Trong báo cáo này chúng tôi trình bày 1 trường hợp phẫu thuật cắt ung thư ha họng thanh quản tòan phần và dùng dạ dày tái tạo nối lên hạ họng và một trường hợp cắt bỏ thực quản do sẹo hẹp, nối dạ dày vào xoang lê với kết quả tốt, bệnh nhân đã có thể ăn trở lại bằng đường miệng va cải thiện về sức khoẻ.

ABSTRACT :

Total Pharyngo - Laryngectomy is a surgiacal that excision ecessitates removal of both larynx and hypopharynx, but such large excision was frequently limited by the inability to reconstruct. The recovery of alimentary segment from the mouth to stomach can practice by replace esophagus by a short colon, jejunum or a great portion of stomach itself. In this report, we present one total Pharyngo - Laryngectomy, and one case total esophagectomy by esophageal stenosis. Whole the esophagous is replaced by using a plasty of the stomach as a new "esophagus". After surgery, the patients are satisfy by the continuity of alimentary system and theis feeding

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF