Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
XÁC ĐỊNH CÁC HÌNH ẢNH NIÊM MẠC MỎM MÓC VIÊM MẠN KHÔNG CÓ PÔLÍP

Phan Chiến Thắng, Lê Viết Trí

TÓM TẮT :

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định hình ảnh mô học của mỏm móc sau phẫu thuật với các mức độ tổn thương đã được chẩn đoán trên lâm sàng. 
Vật liệu và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên 39 bệnh nhân đã được chẩn đoán viêm xoang mạn và được chọn giải pháp phẫu thuật điều trị.. Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng với bác sĩ Mô học phối hợp thực hiện các khâu từ thăm khám, phẫu thuật, cắt lọc mẫu, đọc tiêu bản để có cái nhìn xuyên suốt và hiểu rõ hơn về hiệu quả phẫu thuật điều trị. Kết quả nghiên cứu ghi nhận các tiêu bản viêm mạn không có pôlíp là 13/39 ca (33,3%), với các biểu hiện thâm nhiễm lymphô, tương bào và các biến đổi biểu mô. 
Kết luận: Những hình ảnh này giúp ích rất nhiều cho chúng tôi tìm hiểu về sự tương quan giữa các thể viêm xoang và tổn thương mô học niêm mạc vùng mỏm móc.

ABSTRACT :

Objective: To determine the histological features of the postoperated uncinate processes with various clinical lesions. 
Materials & Methods: A prospective, descriptive study was conducted in 39 patients with chronic sinusitis which needed surgical therapy. An otolaryngologist and a histologist cooperated in different steps from clinical examination, operation, dissection and microscopy examination to get an overall spectrum and understanding about the operating results. 
Results: One third (1/39, 33.3%) had infiltration of lymphocytes, plasma cells, and some changes in the epithelial layer as metaplasia, ulcer... 
Conclusion: The histological features helped us to find out the relationship between various types of sinusitis and histological characteristics of unciate processes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF