Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 1
TẦN SUẤT BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH DỰA VÀO BẢNG CÂU HỎI TẦM SOÁT CỦA GOLD

Lê Thị Huyền Trang, Lê Thị Tuyết Lan

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Tần suất BPTNMT và gánh nặng kinh tế của nó ngày càng tăng. Hô hấp ký là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh nhưng không được thực hiện phổ biến cho bệnh nhân. Với bảng câu hỏi tầm soát của GOLD có thể giúp chọn ra những đối tượng nguy cơ cao bệnh BPTNMT. Mục tiêu của nghiên cứu là so sánh vai trò của bảng câu hỏi này có so sánh với kết quả hô hấp ký. 
Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang thực hiện tại trung tâm y tế Hóc Môn, Thủ Đức, Phú Nhuận và bệnh viện ĐHYD. Hơn 500 người trả lời bảng câu hỏi, những người có hơn 3 câu trả lời đúng sẽ được đo hô hấp ký có thử thuốc dãn phế quản. 
Kết quả: Dựa vào hô hấp ký 33 bệnh nhân được chẩn đoán là BPTNMT- tần suất là 25,7%. Đa số phát hiện ở giai đoạn II (42,4%). 
Kết luận: bảng câu hỏi tầm soát BPTNMT của GOLD hiệu quả xác định đối tượng nguy cơ cao BPTNMT để cho đo hô hấp ký. Sử dụng bảng câu hỏi này có thể làm giảm thời gian và chi phí phát hiện BPTNMT, góp phần phát hiện sớm bệnh.

ABSTRACT :

Objectives: The burden of COPD is high and its prevalence is increasing. Spirometry is the gold standard for diagnosis of COPD but performing spirometric test for all symptomatic people is not practical. The GOLD questionnaire could be used to identify patients with high risk of COPD. But the screening role of the GOLD questionnaire should be elucidated by comparing with the result of Spirometric test with bronchodilator. This is the aim of this study. 
Methods: This is a cross - sectional study, realized in Hocmon, Thu duc, Phu Nhuan and Medical University Hospital. Over 500 attended people have been screened by 5 questions in the questionnaires of GOLD. Subjects who had answered "Yes" for 3 questions or more were selected to undergo spirometric test with bronchodilator. 
Results: Using of spirometry, 33 patients COPD were diagnosed - the prevalence is 25.7 %. Most of them are in the stage II (42.4%). 
Conclusions: So, the GOLD questionnaire is very effective in pointing out the patients with high probability of COPD to be tested by spirometry. The use of this GOLD questionnaire reduce the cost and the time in detecting COPD.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF