Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2007 - Tập 11 - Số 2
LIÊN QUAN GIỮA CÁC TÝP HPV (HUMAN PAPILLOMA VIRUS) VÀ CÁC TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ - UNG THƯ CỔ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Vũ Thị Nhung

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ung thư cổ tử cung là bệnh lý phổ biến, là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu của giới nữ, nhất là ở những nước đang phát triển mặc dù có thể phòng ngừa. Human papillomavirus (HPV) đặc biệt là những týp HPV nguy cơ cao, được mô tả như là một trong những tác nhân gây biến đổi tế bào cổ tử cung (dị sản cổ tử cung), tiền đề của ung thư cổ tử cung. Việc tìm hiểu về tình trạng nhiễm các genotýp HPV ở phụ nữ Việt Nam có các tổn thương tiền ung thư cổ tử cung rất đáng quan tâm, góp phần tiên lượng khả năng diễn tiến bệnh.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu mô tả cắt ngang, được thực hiện trên 106 Bệnh nhân tại Bệnh viện Hùng Vương đến khám Phụ khoa có tổn thương cổ tử cung từ ASCUS đến Ung thư xâm lấn có kèm nhiễm HPV hay không đã được chẩn đoán bằng PAP và giải phẫu bệnh. Các trường hợp này được làm xét nghiệm PCR để định tính và định týp HPV (nếu có nhiễm HPV).
Kết quả: Tình trạng nhiễm HPV cao ở độ tuổi từ 30 - 39 (80,65%) và các tổn thương cổ tử cung có kèm với nhiễm HPV chiếm tỷ lệ 73,58% (gấp 2,8 lần so với không nhiễm HPV). Các tổn thương tiền ung thư, ung thư có thể xuất hiện ở bệnh nhân dưới 30 tuổi (khoảng 18%). Bệnh nhân có thể nhiễm cùng một lúc các týp nguy cơ cao và nguy cơ thấp chiếm 10,37% trường hợp. Trong nhóm nguy cơ thấp, týp 11 chiếm tỷ lệ cao nhất (18,86%). Týp 16 chiếm tỷ lệ cao nhất của nhóm HPV nguy cơ cao (22,65%). 75% các trường hợp K xâm lấn nhiễm HPV và các trường hợp này HPV thuộc nhóm nguy cơ cao hay kết hợp cả 2 nhóm. Có 20% những trường hợp nhiễm HPV nhóm nguy cơ thấp dẫn đến tổn thương K tại chỗ nhưng là sự nhiễm nhiều týp cùng lúc. 76,47% các trường hợp ASCUS có nhiễm HPV.
Kết luận: Có sự liên kết cao khoảng 74% giữa các tổn thương cổ tử cung tiền ung thư - ung thư cổ tử cung có kèm với nhiễm HPV. Những trường hợp HSIL thường có kèm nhiễm HPV nhóm nguy cơ cao. Đồng nhiễm nhiều týp nguy cơ thấp có thể thấy trong LSIL và HSIL. Khi có ASCUS thì nên tầm soát thêm HPV.

ABSTRACT :

Introduction: Cervical cancer is a popular disease and it is one of the leading causes for female mortality, especially in developing country though it could be prevented. Human Papilloma Virus (HPV) was identified as one of the agents that caused cervical dysplasia (CIN) - precancerous lesions of the cervix. It is necessary to study about HPV infection among VietNamese women because it contribute to foretelling the pronostic of disease..
Method: This study was carried out in 106 patients at Hung Vuong hospital. These patients had cervical lesions from ASCUS to cervical carcinoma with or without associated HPV and were diagnosed by PAP smear and anapathology. PCR tests were performed to diagnose and confirm the genotype of HPV if the tests were positive.
Results: HPV infection was found highly in patients from ages 30 to 39 (80.65%) and HPV positive existed in 73.58% of the cases (2.8 times comparing to the HPV negative group). Young women (under 30 years old) can be affected with precancerous lesions and cervical cancer. The patients could be affected both groups of HPV (10.37%). Among "Low risk HPV", type 11, constituted the highest percentage (18.86%). Among"High risk HPV", HPV 16, was the most prevalent type (22.65%). 75% cases of invasive cervical carcinoma were infected by high risk group or multiple types of both groups. 20% cases that infected with low risk group had CIS but it was co-infection of many types. 76.47% ASCUS associated with HPV.
Conclusion: There is a high relation (# 74%) between precancerous lesions and cancer of the cervix and HPV infection. HSIL usually associated with high risk HPV group. Cases of LSIL, HSIL and CIS could be infected by group of low risk HPV. When the patients have ASCUS, it had better to be screened for HPV.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF