Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
KẾT QUẢ CẮT RUỘT THỪA NỘI SOI TRÊN BỆNH NHÂN CÓ THAI

Trần Phùng Dũng Tiến, Nguyễn Tấn Cường, Bùi Văn Ninh, Võ Tấn Long, Lê Châu Hoàng Quốc Chương

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: đau bụng cấp trên bệnh nhân có thai đặt ra vấn đề khó khăn trong chẩn đoán và thách thức trong điều trị. Viêm ruột thừa cấp là nguyên nhân ngoại khoa thường gặp nhất trên bệnh nhân có thai. Trước đây có thai là chống chỉ định tuyệt đối của mổ nội soi, tuy nhiên, gần đây phẫu thuật nội soi ngày càng được áp dụng nhiều trên bệnh nhân có thai và cho thấy có kết quả tốt.
Mục tiêu: đánh giá kết quả cắt ruột thừa trên bệnh nhân có thai.
Phương pháp nghiên cứu: đánh giá kết quả những trường hợp cắt ruột thừa nội soi trên bệnh nhân có thai thực hiện từ 01/2001 đến 7/2004, so sánh với những trường hợp mổ mở cắt ruột thừa trên bệnh nhân có thai thực hiện từ 01/2000 đến 12/2003.
Kết quả: có 41 trường hợp mổ nội soi cắt ruột thừa và 36 trường hợp mổ mở cắt ruột thừa. Trong 41 trường hợp mổ nội soi có 9 trường hợp ở ba tháng đầu, 19 ở ba tháng giữa và 13 ở ba tháng cuối. Trong đó có 6 trường hợp viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ. Trong nhóm mổ mở có12 trường hợp trong ba tháng đầu, 21 ở ba tháng giữa và 3 ở ba tháng cuối. Có 2 trường hợp sẩy thai trong nhóm mổ mở, 01 trường hợp sẩy thai trong nhóm mổ nội soi. Trong nhóm mổ mở có 01 trường hợp bị nhiễm trùng vết mổ, trong 06 trường hợp viêm phúc mạc toàn bộ được mổ nội soi có 01 trường hợp (16,66%) bị tắc ruột do dính sau mổ. Nhóm mổ nội soi có thời gian nằm viện và thời điểm có trung tiện trở lại ngắn hơn so với nhóm mổ mở.
Kết luận: cắt ruột thừa nội soi trên bệnh nhân có thai có thể thực hiện an toàn như trong mổ mở.Có kết quả tốt trong cả ba tam cá nguyệt. Lợi điểm của phẫu thuật nội soi là khi chẩn đoán không chính xác vẫn có thể xử lý được thương tổn qua nội soi mà không cần mở rộng thành đường mổ lớn hoặc thêm đường mổ lớn khác. Thời gian hồi phục và thời gian nằm viện ngắn hơn mổ mở.

ABSTRACT :

Background: the acute abdomen in the pregnant patient pose a difficult diagnostic and therapeutic challenge to the surgeon. Acute appendicitis is the most extra-uterine surgical emergency requiring immediate surgical intervention during pregnancy. Once an absolute contraindication in pregnancy, laparoscopy has been increasingly used in last several years. Objectives: evaluate result of laparoscopic appendectomy during pregnancy.
Methods: compare results of the laparoscopic appendectomy and the open appendectomy during pregnancy. From 01/2001 to 7/2004, there,re 41 cases of the laparoscopic appendectomy. From 01/2000 to 12/2003, there,re 36 cases of the open appendectomy.
Results: 41 cases were perform by laparoscopic appendectomy and 36 by open appendectomy. Among laparoscopic group, 9 were in the first trimester, 19 in the second trimester and 13 in the last trimester, there're 06 cases of difused peritonitis, one case with abortion, one with postoperative adhensive small intestine obstruction, no incisional infection. Among open group, 12 were in the first trimester, 21 in the second trimester and 3 in the last trimester, two abortions, one incisional infection. Length of hospital stay in the laparoscopic group is shorter than in the open group.
Conclusions: Laparoscopic appendectomy in pregnant women may be as safe as open appendectomy. It is technically feasible in all trimesters of pregnancy. The prominent advantage of laparoscopy was the unecessity to convert to open surgery or changing the incision line when incorrect diagnosis being made. Length of hospital stay is shorter than in open appendectomy.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF