Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2008 - Tập 12 - Số 4
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA CÁC BỆNH KHÔNG LÂY (TĂNG HUYẾT ÁP, ÐÁI THÁO ÐƯỜNG TÝP 2) Ở NGƯỜI LỚN TỈNH BÌNH DƯƠNG, NĂM 2006-2007

Lê Hoàng Ninh, Đinh Văn Khai, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Thị Hiền, Phùng Đức Nhật

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Bệnh mạn tính không lây đang tăng nhanh gồm các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, loãng xương và các bệnh liên quan sức khỏe tâm thần. Các yếu tố liên quan của các bệnh không lây là lối sống, thói quen ăn uống, vận động. Nghiên cứu này dùng thiết kế nghiên cứu phân tích (bệnh chứng) để xác định các yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại tỉnh Bình Dương, đại diện khu vực Đông Nam Bộ. 
Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát mối liên quan của các yếu tố nguy cơ trên các bệnh mạn tính không lây (tăng huyết áp, đái tháo đường týp 2) ở người lớn (≥ 30 tuổi) tại tỉnh Bình Dương năm 2006-2007. Đối tượng và Phương pháp: Nghiên cứu bệnh chứng bắt cặp theo tuổi và giới cho 704 trường hợp được chọn tại 3 bệnh viện điều trị tại tỉnh Bình Dương. Có 176 trường hợp tăng huyết áp và 176 ca chứng, 176 trường hợp đái tháo đường týp 2 và 176 ca chứng. 
Kết quả: Trong nhóm bệnh và chứng của bệnh THA các yếu tố có uống rượu bia trong 12 tháng qua và tần suất uống rượu bia thường xuyên, tỷ lệ béo phì và béo bụng, ăn mặn (được người khác cho là ăn mặn) là các yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Trong nhóm bệnh và chứng của bệnh ĐTĐ, các yếu tố uống rượu bia hàng ngày, béo phì là các yếu tố nguy cơ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. 
Kết luận: Nghiên cứu cho thấy độ mạnh mối liên quan giữa các hành vi uống rượu bia, ăn mặn với nguy cơ bệnh tăng huyết áp, mối liên quan giữa hành vi uống rượu bia với nguy cơ bệnh đái tháo đường týp 2, mối liên quan chỉ số nhân trắc BMI với hai bệnh trên.

ABSTRACT :

Introduction: Non-communicable diseases emerging fastly including vardio-vascular diseases, diabetes, cancer, osteomalacia and mental health related diseases. Risk factors for these diseases are lifestyle, eating habit, physical activity. This study is a case-control study aim to deteermine the strength of relationships between those risk factors with hypertension, type 2 diabetes in Binh Duong province in East Southern region. 
Objective: determine the relationships between risk fators and non-communicable diseases such as hypertension, type 2 diabetes in adult from and above 30 years old in Binh Duong province, in 2006-2007. 
Materials and Methodology: age and gender matched case control study recruited 704 individuals in three hospitals in Binh Duong province, including 176 hypertensives and controls, 176 type 2 diabetes cases and controls. 
Results: In hypertensives and controls alcohol consumption and high frequent of alcohol use, salty eating habit are risk factors, in type 2 diabetic cases and controls daily alcohol consumption is risk factor. In both types of diseases, overweight is a strong risk factor. 
Conclusion: The study determines the strength of relationship of alcohol consumption, salty eating habit and high risk of hypertension; alcohol consumption and high risk of type 2 diabetes and the relationship of overweight with both hypertension and type 2 diabetes.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF