Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 2
KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG VI RUT NHANH VỚI ĐIỀU TRỊ PEG-INTERFERON VÀ RIBAVIRIN Ở BỆNH NHÂN VIÊM GAN VI RÚT C MẠN TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Lê Thị Kim Nhung

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Tìm các yếu tố liên quan đến đáp ứng vi rút nhanh ở bệnh nhân viêm gan vi rút C mạn được điều trị Peg-interferon và ribavirin. Đối tượng: Bệnh nhân viêm gan vi rút C mạn điều trị tại khoa A3 bệnh viện Thống Nhất từ 1/2008-12/2008, phương pháp tiền cứu, mô tả. Kết quả: Đáp ứng vi rút nhanh sau 4 tuần điều trị là 82,9%; Đáp ứng vi rút sớm sau 12 tuần điều trị là 85,7%; Các kiểu gen gây bệnh vi rút viêm gan C là genotype 1, 2 và 6. Tác dụng phụ của thuốc làm giảm 3 dòng tế bào máu, nhưng không có bệnh nhân nào phải giảm liều hay ngừng thuốc điều trị.Kết luận: Nhiễm genotype 1 và uống rượu làm giảm kết quả đáp ứng điều trị.

ABSTRACT :

ABSTRACTObjectives: Week 4 Rapid Virological Response Predicts Sustained Response to pegylated interferon plus ribavirin Hepatitis C Treatment. Methods: Patients with chronic hepatitis C treated with peginterferon in Thong Nhat hospital from 1/2008-12/2008. Results: Rapid virological response (RVR) is 82.9%; Early Viral Response (EVR) is 85.7%; there are 3 genotypes: 1; 2 and 6. There are hematological (blood-related) side effects. Conclusions: Genotypes 1 poorer response rates compared with genotypes 2 and 6. Alcoholic patients are poor outcome to pegylated interferon plus ribavirin Hepatitis C Treatment.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF