Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
PHẪU THUẬT CẮT THẬN NỘI SOI ĐỂ GHÉP: HIỆU QUẢ VÀ TRIỂN VỌNG

Trần Ngọc Sinh, Nguyễn Đức Khoan, Chu Văn Nhuận, Thái Minh Sâm, Từ Thành Trí Dũng, Châu Quý Thuận, Dư Thị Ngọc Thu, Trần Trọng Minh Trí, Đoàn Khắc Chuẩn

TÓM TẮT :

Mục đích: Cắt thận nội soi để ghép trên người cho sống (LLDN) đã được phát triển gần đây như là một kỹ thuật chọn lựa đối với kỹ thuật mổ mở quy ước trước đây, vì ít biến chứng và sự hồi phục nhanh sau mổ của người bệnh. Chúng tôi báo cáo một số kinh nghiệm bước đầu và một vài cải biên nhằm giảm giá thành phẫu thật cho bệnh nhân ở các nước đang phát triển.
Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu với kỹ thuật mổ cắt thận qua nội soi ổ bụng. Người cho là những thân nhân của người nhận. Được tuyển chọn theo tiêu chuẩn quốc gia và được thông qua Hội Đồng Ghép thận bệnh viện Chợ Rẫy: 2 thận bình thường, có 1 hoặc nhiều động mạch, thận trái được chọn ưu tiên lấy thận, nhưng thận phải không phải là chống chỉ định. 7 trường hợp (TH) đầu tiên của Bệnh Viện Chợ Rẫy từ tháng 4 năm 2004 đến tháng 12 2004, thực hiện bởi nhóm ghép thận bệnh viện Chợ Rẩy, với những biến đổi kỹ thuật nhỏ nhằm mục tiêu hạ giá thành phẫu thuật nhưng vẫn đạt độ an toàn.
Kết quả: 1/7 TH thực hiện LLDN với kỹ thuật có sự hỗ trợ của 1 bàn tay đưa vào ổ bụng, nhưng sớm từ bỏ kỹ thuật này vì bất tiện, 6/7 TH dùng kỹ thuật lấy thận không đưa tay vào bụng, nhờ vào một tay của bao tay cao su số 8 thắt ở một đầu dùng làm túi đựng thận, túi này được lấy ra bằng một đường rạch 5-6cm vùng hốc chậu được chuẩn bị sẵn trước lúc kẹp cuống thận. Thời gian thiếu máu nóng là 233,43±65,81giây (3 phút- 6phút). Creatinin huyết thanh trung bình của người cho sau mổ cắt thận là 0,9±0,16mg%. Creatinin huyết thanh trung bình sau mổ củangười nhận thận là 1,26±0,44mg%. Thời gian nằm viện trung bình là 5,7±0,7 ngày. Không có biến chứng chảy máu hay biến chứng tiêu hóa được ghi nhận
Kết luận: LLDN có thể thực hiện an toàn với giá tiết kiệm và an toàn trong điều kiện của các trung tâm ghép tại Việt nam

ABSTRACT :

Objective: Laparoscopic live donor nephrectomy (LLDN) has been developed as an alternative to conventional donor nephrectomy because of reduced morbidity and convalescence. We present our preliminary experience of LLDN with some modification to made it a viable cost effective procedure for developing nations
Methods: From April -04 to December -04, 7 LLDN were performed. The donor was chosen by the transplantation committee of Cho ray Hospital (related donor). One of these performed by hand assisted technique, but. 6 by lap assisted cost saving approach: we clipped the renal arteries by 2 clips Titanium No 400 and made a safe knot by vicryl 0. Almost of veins were ligated by auto suture ATW 35 ETS-FLEX (Ethicon) but we can use also 2 Titanium clips to lower the cost in 2 cases. We further modified our technique in which we use made a bag for removing the graft (put the kidney into the bag before ligature of vessels) through the iliac fossa incision prepared before the vessels ligature time. We delivered the kidney through a 5 or 6 cm iliac fossa incision.
Results: With the hot ischemic times were average in 233,43±65,81 seconds (range 3 mn- 6mn).The post operative serum-creatinine were average in 0,9±0,16mg%. All the graft were well functioned with serum-creatinine average in 1,26±0,44mg%. The renal function of one case had delayed during 38 days, so the hemodialysis was performed, by acute tubulo-necrosis cause by high pressure of carbonic gas and may be also by the torsion of kidney before ligature. We learn experience from this case to maintain the pressure lower enough to work only (10 cm H2O) and no dissect the upper renal pole until you prepare to cut the renal vessels. No neither bleeding, nor GI tact complications in this series.
Conclusion: we preliminarily start the LLDN with the success in 7 cases in a transplantation center in Viet Nam with a viable cost effective procedure.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF