Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2006 - Tập 10 - Số 2
ÁP DỤNG CHỤP MẠCH XOÁ NỀN TRONG CHẨN ĐOÁN VỊ TRÍ CHẢY MÁU MŨI TÁI PHÁT NẶNG

Nguyễn Trọng Minh, Trần Minh Trường, Võ Tấn

TÓM TẮT :

Chảy máu mũi là tình trạng bệnh lý khá thông thường xảy ra trong đó khoảng 6-10 % trường hợp là nặng và cần xử trí thêm tuy nhiên để biết chắc chắn chỗ chảy máu để cầm máu không dễ dàng mà đòi hỏi nhiều phương tiện để chẩn đoán và từ đây mới có thể có những bước xử lý thích hợp tiếp theo 
Phương pháp: Kỹ thuật làm tắc mạch lần đầu tiên được áp dụng tại BV Chợ-rẫy năm1999 áp dụng cho chảy máu mũi từ năm 2001,với những trường hợp nặng chúng tôi tiến hành chụp DSA kiểm tra.
Kết quả : Chúng tôi phát hiện những tổn thương và xử trí như sau: Dò động mạch cảnh xoang hang 3 ca (chiếm 6%). Liên quan động mạch cảnh 3 ca (6%) được thắt động mạch cảnh. Phình động mạch hàm trong 13 ca (26%) được làm tắc mạch. Bất thường động mạch sàng 2 ca (4%) được thắt động mạch sàng. Không thấy rõ ràng tổn thương động mạch 20 ca (40%) trong số này 1 ca không chảy máu sau khi làm DSA và rút meches và được cầm máu qua nội soi. 
Kết luận: Nhận xét ban đầu qua 50 trường hợp cho thấy DSA đã giúp chẩn đoán được nguyên nhân ở nhiều trường hợp và 46% trường hợp đã được làm tắc mạch cầm máu và thành công ngay trong lần làm đầu tiên là 22 ca (44%) đồng thời giúp chúp tôi xử trí thắt động mạch hoặc cầm máu mũi qua nội soi thành công, theo chúng tôi DSA được coi là giải pháp sau cùng ở một số trường hợp chảy máu mũi nặng, xin giới thiệu một vài kết quả ban đầu.

ABSTRACT :

Objectives: Epistaxis is a common, self-limiting disease. However, 6 -10% patients had recurrent or persistent severe epistaxis required intensive diagnosis and treatment. We evaluated the role of the Digital Subtraction Angiography (DSA) in localizing the sites of severe epistaxis and reported the following procedures to manage these cases.
Material and Method: We conducted a prospective, descriptive study in 50 severe epistaxis patients at Cho-Ray hospital from 1/2002 to 1/2005. All had the DSA to guide the treatment.
Results: The majority cause of severe epistaxis was trauma (78%). The remained cases were stroke with hypertension (7 cases, 14%), cancer (2 cases, 4%) and post sinus operation (2 cases, 4%). The DSA features revealed the anatomical lesions in detail with traumatic carotido-cavernous fistula (3 cases), internal carotid artery aneurysm (2 cases). Internal maxillary artery aneurysm (23 cases) and ethmoidal artery injury (2 cases). Twenty cases were negative on DSA. The appropriate management was selected, in which 19 cases had the endoscope cauterization. 
Conclusion: DSA was an important test to diagnose severe epistaxis and under its guidance, the treatment was defined appropriately.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF