Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 5
ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG TĂNG ÁP LỰC TĨNH MẠCH CỬA Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I

Hồ Thị Nhân, Trần Thị Thanh Tâm, Hoàng Lê Phúc, Nguyễn Hữu Chí

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định đặc điểm dịch tễ học, tình huống chẩn đoán, lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân ở trẻ TALTMC tại bệnh viện Nhi Đồng I Phương pháp nghiên cứu: Mô tả hàng loạt ca. Chẩn đoán TALTMC dựa vào nội soi tiêu hóa trên (có giãn tĩnh mạch thực quản) hoặc siêu âm bụng (có tuần hoàn bàng hệ cửa chủ +/- có dấu hiệu xơ gan), sau đó khảo sát và phân tích các dữ kiện về tình huống chẩn đoán, lâm sàng, cận lâm sàng và nguyên nhân. Kết quả: Trong 72 trường hợp, 23.6% không được chẩn đoán TALTMC lúc nhập viện vì bệnh cảnh không điển hình. Xuất huyết tiêu hóa trên trong nhóm không xơ gan là 75% và nhóm xơ gan là 36%, lách to tương ứng với mỗi nhóm là 89% và 83%, vàng da là 3% và 72%, cổ trướng là 18% và 72%. 44% trường hợp không rối loạn chức năng gan. Nhóm nguyên nhân trước gan chiếm 15.3%, nhóm trước xoang tại gan 25%, xơ gan 50%, hội chứng Budd-Chiari 1.4% và 8.3% không phân loại được nguyên nhân. Kết luận: TALTMC ở trẻ em có nhiều trường hợp chẩn đoán nhầm hay chẩn đoán muộn. Gần một nửa là không có rối loạn chức năng gan. Nguyên nhân chủ yếu là xơ gan, trước xoang tại gan và trước gan.

ABSTRACT :

Background and purpose: Information about portal hypertension (PHT) in Vietnamese children is meagre. We therefore studied the spectrum of causes as well as clinical and laboratory features of this syndrome in 72 children (< 15 years of age) over a period of 4 years (2004-2007). Methods: A descriptive study. PHT was diagnosed on endoscopy (presence of varices) and abdominal ultrasound (presence of portal-systemic collateral veins +/- signs of cirrhosis). Data about context of diagnosis, clinical features, laboratory parameters, imaging and other studies at presentation of portal hypertension were analyzed. Results: Of 72 cases, PHT was not diagnosed at admission in 23.6% because of untypical manifestations. Upper gastrointestinal bleeding was found in 75% of presinusoidal group and 36% of cirrhotic group, splenomegaly in 89% and 83%, jaundice in 3% and 72%, ascites in 18% and 72% respectively. There were 32 cases (44%) without hepatic dysfunction. Extrahepatic portal venous obstruction (EHPVO) was diagnosed in 15.3%, intrahepatic non-cirrhotic portal hypertension (NCPH) in 25%, cirrhosis in 50%, Budd-Chiari in 1.4% and unclassified PHT in 8.3%. Conclusion: PHT in children is unproperly diagnosed in many cases and nearly a half is without hepatic dysfunction. Major causes are cirrhosis, intrahepatic NCPH and EHPVO.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF