Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 3
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH VÀ LÂM SÀNG BƯỚU MÔ ĐỆM ĐƯỜNG TIÊU HÓA

Hứa Thị Ngọc Hà, Đặng Minh Cảnh, Nguyễn Sào Trung

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Bướu mô đệm đường tiêu hóa (GISTs) là loại bướu trung mô thường gặp nhất của đường tiêu hóa gồm các bướu trung mô đường tiêu hóa tế bào hình thoi hoặc/và tế bào dạng biểu mô có CD117 (+). Bướu có xuất nguồn từ tế bào mô đệm kẽ Cajal và hơn 80% có đột biến tiền gen sinh ung c-Kit. Điều này có ý nghĩa trong điều trị nhắm trúng đích các bướu di căn hay không còn khả năng phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 78 trường hợp GIST được chẩn đoán tại bộ môn Giải Phẫu Bệnh - Đại Học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và tại khoa Giải Phẫu Bệnh - Trung Tâm Y Khoa Medic từ 1/2006 đến 5/2008. Kết quả: Đặc điểm lâm sàng: tỉ lệ nam: nữ là 1,2: 1. Tuổi trung bình 54,1 ± 15,5 (độ tuổi thường gặp nhất 50-59). Phân bố vị trí bướu ở đường tiêu hóa theo thứ tự như sau: dạ dày (60,3%), ruột non (25,6%), trực tràng (11,5%), đại tràng và thực quản (1,3%). Triệu chứng thường gặp: đau bụng (46,2%), xuất huyết tiêu hóa (XHTH) (14,1%), sờ thấy bướu (17,9%), tắc ruột (5,1%), triệu chứng khác (21,8%), đặc biệt không có triệu chứng (7,7%). Đặc điểm giải phẫu bệnh: kích thước bướu trung bình 5,5 ± 2,9cm. Loại mô bệnh học: tế bào hình thoi (79,5%), tế bào dạng biểu mô (9%), đa dạng tế bào (11,5%). Tỉ lệ phân bào: >5PB/50VTL (34,6%), ≤ 5PB/50VTL (65,4%). Cấu trúc: dạng bó (92,3%), hàng rào (34,6%), vách ngăn (30,8%), dạng ổ(19,2%). Đặc điểm vi thể khác: hoại tử (34,6%), sợi dạng cuộn len (12,8%). Hóa mô miễn dịch: CD117 dương tính (++) (50%), Desmin dương tính (23,1%), NSE dương tính (26,9%). Độ mô học: lành tính (35,9%), tiềm năng ác thấp (25,7%), ác tính (38,4%).

ABSTRACT :

Introduction: The gastrointestinal stromal tumors (GISTs) are the most common mesenchymal neoplasms of the gatrointestinal tract. They consist of spindle cell tumors or epithelioid cell tumors having the immunohistochemical CD117 expression. Materials and methods: A cross - sectional descriptive study of 78 GISTs patients diagnosed from January 2006 to May 2008 at the Department of Pathology, University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city and Faculty of Pathology at Medic Medical Center. Results: The study showed that there was a slight male predominance (male and female ratio was 1.2). The median age at diagnosis was 54.1 ± 15.5 years (the 50-59 year of age is common). The tumor were mainly located in the stomach (60.3%), small intestine (25.6%), rectum (11.5%), colon and esophagus (1.3%). The main symptoms were abdominal pain (46.2%), gastrointestinal bleeding (14,1%), palpable abdominal mass (17.9%) and asymptomatic conditions (7.7%). The average tumor size was 5.5 ± 2.9cm. The tumors consisted of spindle-cell pattern (79.5%), epithelioid- cell pattern (9%) and mixed cell pattern (11.5%). The quantity of mitosis was over 5/50HPF (34.6%) or lower than 5/50HPF (65.4). The tumor patterns were fascicle (92.3%), cluster (19.2%), palisading (34.6%), compartment (30.8%) and skeinoid fiber (12.8%). Immunohistochemistry showed the expression of CD 117 (++) 50%, of Desmin (23.1%), and of NSE (26.9%). The tumors were benign (35.9%), low malignant potential (25.7%), malignant (38.4%).

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF