Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2010 - Tập 14 - Số 1
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH SÂU TRÊN BỆNH NỘI KHOA CẤP TÍNH

Nguyễn Văn Trí(1), Trần Thị Thanh Hà(2)

TÓM TẮT :

Cơ sở: Huyết khối tĩnh mạch sâu (HKTMS) hay gặp ở các bệnh nhân nội khoa và liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ (YTNC).Mục tiêu: Khảo sát các YTNC HKTMS trên bệnh nội khoa cấp tính.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả dọc đa trung tâm.
Kết quả: Tỉ lệ mắc HKTMS trên nhóm bệnh nhân nội khoa có nguy cơ là 28,3%. Có mối liên quan giữa HKTMS với yếu tố bất động trên nhóm BN nguy cơ cao (OR = 7,7). Trên BN đang bị suy tim kèm COPD (OR = 3,6); kèm tuổi trên 65 (OR = 6,8). Bệnh nhân nữ có hút thuốc lá (OR = 2,7). Trên siêu âm lần đầu, BN có điểm nguy cơ ≥ 3 kèm đợt cấp COPD làm tăng nguy cơ HKTMS lên 2,2 lần; BN đang bị nhiễm trùng kèm đợt cấp COPD nguy cơ tăng hai lần. BN trên 65 tuổi kèm béo phì có nguy cơ mắc HKTMS 4,4 lần nhiều hơn nhóm không kèm béo phì trên siêu âm lần hai.
Kết luận: Tỉ lệ mắc HKTMS trên nhóm bệnh nhân nội khoa có nguy cơ là 28,3%. BN nguy cơ cao nếu có yếu tố bất động kèm theo sẽ làm tăng nguy cơ HKTMS lên gấp 7,7 lần. Chưa thấy mối liên quan độc lập giữa HKTMS với 10 YTCN khảo sát như: tuổi, béo phì, thói quen hút thuốc, tình trạng bất động, ung thư, suy tim cấp, nhồi máu cơ tim cấp, đợt cấp COPD, đột quỵ cấp, nhiễm trùng cấp. Tuy nhiên, một số YTNC khi phối hợp hợp nhau có thể làm tăng nguy cơ HKTMS lên từ 2 đến 6,8 lần.

ABSTRACT :

Background: Deep vein thrombosis (DVT) is common in medical patients and associated with many risk factors.
Objectives: Studying the risk factors for DVT in acute medical diseases.
Methods: A multicenter longitudinal study was performed at four hospitals in Ho Chi Minh city between December 2006 and December 2008.
Results: The incidence of DVT was 28.3% in acute medical inpatients with risk factors. The immobility was associated with DVT in high risk inpatients (OR = 7.7). The risk of DVT increases in heart failure patients with acute exacerbated COPD (OR = 3.6), with > 65 years of age (OR = 6.8). The smoking female patients were higher risk for DVT compared with non-smoking female patients (OR = 2.7). At the 7th day after admission, in goups of patients with ≥ 3 risk points, the acute exacerbated COPD increased the risk of DVT (OR = 2.2); while in groups of acute infection, the acute exacerbated COPD increased the risk of DVT 2-fold. At the 14th day after admission, in groups of patients with > 65 years of ages, obesity increased the risk of DVT 4.4-fold.
Conclusion: The frequency of DVT was 28.3% in acute medical inpatients with risk factors. The immobility was associated with DVT in high risk inpatients (OR = 7.7). Our study has not found the independent association between DVT and risk factor such as: age, obesity, smoking, immobility, cancer, acute heart failure, acute myocardial infarction, acute exacerbated COPD, acute stroke and acute infection. However, the combination of some risk factors result in a 2 to 6.8-fold increases of DVT.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF