Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 2
HIỆU QUẢ CỦA KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRONG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬT QUA NỘI SOI

Phạm Văn Tấn, Trần Thiện Trung

TÓM TẮT :

So sánh việc dùng kháng sinh dự phòng (n = 63) với nhóm bệnh nhân dùng kháng sinh điều trị sau mổ (n = 60) trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Hiệu quả điều trị giữa hai nhóm tốt như nhau và ở nhóm bệnh nhân dùng kháng sinh dự phòng có giá thành rẻ hơn từ 3 - 5 lần so với nhóm dùng kháng sinh sau mổ. Kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật cắt túi mật nội soi nên được phổ biến và áp dụng.

ABSTRACT :

The study was done to compare between the use of antibiotic prophylaxis (n = 63) and postoperatif antibiotherapy (n = 60), in laparoscopic cholecystectomy in the HCMC University Medical Center. The effect of antibiotic in two groups was not different. The cost of using of postoperative statistically. Antibiotic was 3 - 5 folds as much as the cost of using of antibiotic prophylaxis. The antibiotic prophylaxis should be used generally.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF