Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2011 - Tập 15 - Số 4
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGƯNG THỞ KHI NGỦ DO TẮC NGHẼN BẰNG THÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Đặng Vũ Thông, Lâm Quốc Dũng, Lê Trần Minh Thư, Nguyễn Thị Hồng Anh, Vũ Hoài Nam, Đậu Nguyễn Anh Thư, Đặng Thị Mai Khuê, Đoàn Ngọc Duy, Đặng Thị Bích Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Xuân Bích Huyên,Trần Văn Ngọc

TÓM TẮT :

TÓM TẮTMục tiêu: Đánh giá hiệu quả của thông khí áp lực dương (TKALD) liên tục không xâm lấn trong điều trị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (NTKNDTN).Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng loạt ca.Kết quả: Từ tháng 02/2008 đến tháng 7/2010, đã có 31 bệnh nhân bị NTKNDTN mức độ nặng dùng TKALD liên tục đến nay (lâu nhất là 2 năm, ngắn nhất là 3 tháng). Chỉ số ngưng thở giảm thở (CSNTGT) cải thiện ngay sau khi điều trị bằng TKALD. Nếu bệnh nhân thở máy được với áp lực hiệu quả, CSNTGT đạt được tương đương mức bình thường. Điểm rối loạn giấc ngủ và điểm buồn ngủ Epworth cải thiện sau 1 tháng và tiếp tục cải thiện thêm sau 3 tháng.Kết luận: Thông khí áp lực dương liên tục là biện pháp điều trị hiệu quả, an toàn cho bệnh nhân NTKNDTN mức độ nặng.

ABSTRACT :

Objective: Evaluating the efficacy of continuous positive airway pressure (CPAP) in the treatment of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).Method: Clinical intervention, case series.Results: From 02/2008 to 7/2010, there were 31 patients with severe OSAS who used CPAP (longest duration of treatment: 2 years, shortest: 3 months). The apnea hypopnea index (AHI) decreased right after CPAP treatment and was equal to normal level when patient used CPAP treatment with the effect pressure.The sleep disturbance scale and Epworth sleepiness scale decreased after 1 month and more after 3 months of treatment.Conclusion: CPAP is an effective and safe treatment for patients with severe OSAS.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF