Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2005 - Tập 9 - Số 1
KHẢO SÁT VAI TRÒ CỦA ĐIỆN DI ĐẠM TRONG TIÊN LƯỢNG NẶNG NHIỄM TRÙNG HUYẾT TRẺ EM

Bùi Quốc Thắng

TÓM TẮT :

Từ tháng 5/2003 đến tháng 7/2004 chúng tôi ghi nhận được 52 trường hợp nhiễm trùng huyết tại khoa Hồi sức - cấp cứu bệnh viện Nhi đồng 1. Đa số trẻ nhập khoa đều dưới 5 tuổi (66%) và hầu hết đến từ các tỉnh lân cận (76.92%). Có 44 trường hợp là nhiễm trùng huyết nặng trong tổng số 52 trường hợp nhiễm trùng huyết do đó tử vong cao là khó tránh khỏi. Chúng tôi đã ghi nhận được 16 trường hợp tử vong trong lô nghiên cứu. Sự thay đổi bạch cầu, sự gia tăng CRP hoặc sự thay đổi của các globulin miễn dịch như alpha 1, alpha 2, beta, gamma globulin là gần như nhau, nghĩa là sự thay đổi này không có ý nghĩa thống kê giữa nhóm nhiễm trùng huyết và nhiễm trùng huyết nặng. Tuy nhiên, sự thay đổi beta globulin lại làm tỉ lệ tử vong tăng lên gấp 5 lần trong khi sự thay đổi của các globulin khác thì không ảnh hưởng đến tử vong.

ABSTRACT :

From 5/2003 to 7/2004, 52 sepsis cases were reported in the ICU and Emergency Department of Children Hospital Number 1. Most of these cases were children under 5 years-old (66%). Most of the cases were transferred from other provincial hospitals (76.92%). There were 44 severe sepsis so that the mortality is high. We noted 16 death cases due to sepsis in this research. The change of With blood cell, the increase of the CRP and the change of the immunoglobulins like alpha 1, alpha 2, beta, gamma globulin were the same between the two group of sepsis and of severe sepsis. However, the change of the beta globulin contributed increased the mortality while the change of the other globuline was not related to mortality.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF