Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2009 - Tập 13 - Số 6
UNG THƯ VÀ BỆNH NHIỄM

Nguyễn Chấn Hùng, Lê Hoàng Minh, Trần Văn Thiệp, Vũ Văn Vũ, Phạm Xuân Dũng, Đặng Huy Quốc Thịnh

TÓM TẮT :

Chỉ mới đây thôi, chúng ta thấy được mối quan hệ giữa bệnh nhiễm và ung thư. Có khoảng một phần năm số người mắc ung thư trên thế giới là do các tác nhân gây nhiễm (virút, vi khuẩn và ký sinh trùng). Bệnh nhiễm và ung thư cung cấp kiểu mẫu về cơ chế sinh ung, chẩn đoán, điều trị, tầm soát và phòng tránh. Các vắcxin là chìa khóa vàng để phòng ngừa vài loại ung thư. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO 2003 cho thấy rõ là phòng chống tác hại thuốc, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, có đối sách đúng với các bệnh nhiễm có thể phòng ngừa được một phần ba số người mắc bệnh ung thư trên toàn cầu.

ABSTRACT :

The WHO World Cancer Report (2003) provide clear evidence that action on smoking, diet and infection can prevent one third of cancers, another third can be cured. According to WHO, up to 23 percent of malignancies in developing countries are caused by infectious agents. In developed countries, cancers caused by chronic infection amount to approximately 8 percent of all malignancies. An infective agent is linked to some of the most common cancers. H. Pylori causes gastric cancer, the second most important cause of cancer death worldwide. HPV causes the vast majority of cervival cancer, the second most important cause of cancer among women. Liver cancer caused by hepatitis viruses, rank sixth in worldwide cancer incidence. Nasophayngeal cancer, an EBV associated cancer, is the most common head and neck cancer in Southern China. Recently, the 2005 Nobel prize in Physology or Medicine recognized the work which show H.Pyloric infection as an important causes of peptic ulcer disease including gastric malignancy. In 2008, Haral zur Hausen won the Nobel prize for his discovery HPV. Infection and cancer often provide unique models of pathogenesis in relation to diagnosis, therapy, screening and prevention. Vaccination could be key to preventing some of these cancers that are associated with infection. HBV vaccination has already been shown to prevent liver cancer in high-incidence countries and it is likely that HPV vaccination will become a reality in 3 to 5 years.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF