Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
VAI TRÒ CỦA ÐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA THỦNG LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG Ở VÀO KỶ NGUYÊN HELICOBACTER PYLORI

Trần Thiện Trung

TÓM TẮT :


ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF