Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2001 - Tập 5 - Số 1
NỘI SOI CHẨN ÐOÁN VÀ NỘI SOI CAN THIỆP CÁC BỆNH ÐƯỜNG TIÊU HOÁ

Nguyễn Ðình Hối

TÓM TẮT :

Trong khoảng thời gian vài chục năm nay, nhờ những phát minh trong quang học và những cải tiến trong dụng cụ Y khoa, Nội soi chẩn đoán đã góp phần đáng kể trong việc tìm hiểu bệnh tật và Nội soi can thiệp đã làm thay đổi nhiều trong chỉ định, trong lựa chọn phương pháp và trong kỹ thuật điều trị. Với tốc độ của những tiến bộ khoa học như hiện nay, chắc chắn trong tương lai gần các thầy thuốc chúng ta còn được hưởng nhiều những thành tựu của khoa học trong lãnh vực Y khoa. Ngày nay Nội soi đang đi vào tất cả các tạng, các "vùng sâu" của cơ thể. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ đề cập đến Nội soi chẩn đoán và Nội soi can thiệp các bệnh đường tiêu hóa. Trong lần sau chúng tôi sẽ đề cập một vấn đề khác là Nội soi đường mật.

ABSTRACT :


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF