Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
HIỆU QUẢ PHỤC HỒI VẬN ĐỘNG CỦA PHƯƠNG PHÁP CHÂM CẢI TIẾN KẾT HỢP VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRÊN LỀU

Trịnh Thị Diệu Thường*, Phan Quan Chí Hiếu*

TÓM TẮT :

Tình hình và mục đích nghiên cứu: Nhiều đề tài về châm cứu cải tiến kết hợp giữa lý luận YHCT và YHHĐ được đánh giá có hiệu quả. Ngoài ra, các nghiên cứu chứng minh tác dụng của vật lý trị liệu kết hợp với tập luyện tinh thần trong điều trị yếu liệt sau đột quỵ. Những nghiên cứu tác dụng của đầu châm trong phục hồi di chứng vận động ở bệnh nhân đột quỵ thông qua tác động gián tiếp trên da đầu để gây tác động đến vùng vận động trên não bộ. Những công trình trên cho thấy yếu tố tinh thần như tri giác, tỉnh thức ảnh hưởng dến quá trình điều trị. Vì vậy, nghiên cứu này tiến hành nhằm chứng minh hiệu quả phục hồi vận động của châm cứu cải tiến phối hợp với tập vận động chủ động (yếu tố tỉnh thức, yếu tố hợp tác) có giúp làm tăng hiệu quả điều trị so với châm cứu cải tiến đơn thuần hay không?

Thiết kế nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên có nhóm chứng, đa trung tâm (BV. Y học cổ truyền TP. HCM, BV 175, Cơ sở 3 – BV Đại học Y dược Tp. HCM) từ tháng 4/2011 đến tháng 12/2012.

Đối tượng nghiên cứu: 108 bệnh nhân nhồi máu não trên lều (49 nữ, 59 nam), 16 bệnh nhân nhỏ hơn 50 tuổi, 92 bệnh nhân trên 50 tuổi được điều trị và theo dõi trong 3 liệu trình (10 ngày/ liệu trình). Nhóm chứng được châm cứu cải tiến và nhóm can thiệp được điều trị bằng thể châm cải tiến phối hợp tập vận động chủ động, Sau điều trị bệnh nhân được đánh giá mức độ hồi phục vận động dựa vào thang điểm Barthel, thang điểm Modified Rankin Scale, test xếp vòng/ lỗ, thời gian đi bộ 10m sau 1 liệu trình, 2 liệu trình, 3 liệu trình.

Kết quả: Phương pháp châm cứu cải tiến phối hợp tập vận động trong lúc châm giúp phục hồi vận động tốt hơn châm cứu cải tiến qua thang đo Barthel,  thời gian đi được 10m, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05) từ liệu trình 2, liệu trình 3. Thang điểm Modified Rankin Scale của nhóm châm cứu cải tiến phối hợp tập vận động trong lúc châm giúp phục hồi vận động tốt hơn nhóm chứng, sau điều trị số BN nhóm châm cứu cải tiến phối hợp tập vận động trong lúc châm chiếm tỉ lệ tốt khá 68,52% nhóm châm cứu cải tiến chiếm tỉ lệ tốt khá 48,15%.

Kết luận: Châm cứu cải tiến phối hợp tập vận động chủ động trong lúc châm giúp phục hồi vận động tốt hơn châm cứu cải tiến trên bệnh nhân nhồi máu não trên lều

ABSTRACT :

IMPROVING THE TREATING OF MOTOR DEFICIT AFTER SUPRATENTORIAL ISCHEMIC STROKE WITH A COMBINATION OF NEW METHOD OF ACUPUNCTURE AND ACTIVE EXERCISE

Trinh Thi Dieu Thuong, Phan Quan Chi Hieu * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 17 - No 1 - 2013: 25-33

 

Background and Aims: Many studies about the modified acupuncture techniques, a combination of modern and traditional medicine, have proven to be effective. Furthermore, many studies have proven the effectiveness of acupuncture combined with will exercises in the treatment of post-stroke paralysis (5, 7). There have been studies on acupuncture of the head area, which help rehabilitate movements in stroke patients via indirect effect on the skin of the head, to stimulate the motor area of the brain. Consciousness and other spiritual elements can affect the treatment. Therefore, this study aims to prove the whether the combination of new method of acupuncture and active exercise (consciousness, cooperation) can improve the treatment results compared to just new method of acupuncture.

Method: Multi-centered randomized controlled trial (Traditional Medicine Hospital of Ho Chi Minh City, 175 Hospital, 3rd branch – University Medical Center) from April 2011 to December 2012.

Subjects: 108 supratentorial ischemic stroke patients (49 female, 59 male), 16 patients younger than 50 years old, 92 patients older than 50 years old, treated and followed up in three sessions (10 days / session), The control group receives the treatment of the new method of acupuncture, and the trial group receives the treatment of the new method of acupuncture combined with active exercise, In the end, patients are evaluated according to the Barthel score, the Modified Ranking Scale, 10 hole test, 10m walk test, after the 1st, 2nd and 3rd sessions.

Results: The combination of the new method of acupuncture and active exercise shows better results according to the Barthel score, the 10m walk test, the difference is significant starting from the 2nd and 3rd session, The combination of the new method of acupuncture and active exercise also shows better results according to the Modified Ranking Scale, after treatment 68.52% patients of the group show improvement, while only 48.15% in the other group.

Conclusion: The combination of the new method of acupuncture and active exercise are more effective than using only the new method of acupuncture in the treatment of supratentorial ischemic stroke.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF