Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2013 - Tập 17 - Số 1
UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG: BỎ SÓT BỆNH LÝ NÀY Ở NGƯỜI TRẺ?

Cao Minh Nga, Đỗ Đình Công, Hoàng Trọng Kim, Hứa Thị Ngọc Hà,Lê Thị Tuyết Lan, Nguyễn Hữu Hoàn, Nguyễn Sào Trung, Trần Thị Bích Hương, Trần Thanh Xuân.

TÓM TẮT :

ABSTRACT :

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF