Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
TÌNH HÌNH PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC – TIM MẠCH TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ 06/2002 – 10/2011

Lê Sỹ Sâm*, Đỗ Kim Quế*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá lại khả năng phẫu thuật Lồng ngực – Tim mạch tại bệnh viện Thống Nhất trong 10 năm.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang. Bao gồm tất cả những bệnh nhân được điều trị phẫu thuật các bệnh của lồng ngực và tim mạch tại khoa Ngoại Tổng quát, bệnh viện Thống Nhất trong thời gian từ 06/2002 đến 10/2011.

Kết quả: Có tất cả 2.662 bệnh nhân được điều trị phẫu thuật các bệnh về lồng ngực và tim mạch. Phẫu thuật các bệnh tim có 291 TH (10,9%), các bệnh lồng ngực có 725 TH (27,2%), các bệnh về mạch máu 505 TH (19%)và các phương pháp phẫu thuật khác có 1141 TH (42,8%). Chỉ định điều trị thường gặp là khối u phổi 266 TH, tràn khí màng phổi 214 TH, Bóc lớp trong động mạch cảnh là phương pháp điều trị phẫu thuật ngăn ngừa đột quị 174 TH, lấy huyết khối động mạch 124 TH, Phẫu thuật bệnh van tim bao gồm sửa van và thay van tim 124 TH. Bệnh hẹp động mạch vành có 88 TH. Phẫu thuật nội soi lồng ngực 53 TH. Kết quả điều trị ngoại khoa là tốt. Có 16 TH tử vong có liên quan đến phẫu thuật chiếm tỷ lệ 0,6%.

Kết luận: Điều trị phẫu thuật các bệnh lồng ngực – tim mạch cho kết quả tốt. Các chỉ định điều trị ngoại khoa thường gặp là u phổi và mạch máu. Các phương pháp phẫu thuật mới như phẫu thuật nội soi lồng ngực được thực hiện với kết quả rất tốt.

ABSTRACT :

CARDIOVASCULAR – THORACIC SURGERY REVIEW AT THONG NHAT HOSPITAL IN 10 YEAR (06/2002 – 10/2011)

Le Sy Sam, Do Kim Que* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 36 - 41

Objective: Cardiovascular – Thoracic surgery review at Thong Nhat Hospital in 10 year.

Material and method: Retrospective and cross-sectional study. Inclusion total patients have been treated for Cardiovascular – Thoracic deseases at Thong Nhat hospital during 10 years from 06/2002 to 10/2011.

Results: 2662 patients were treated by surgery for Cardiovascular – Thoracic deseases. Cardiac surgery 291 cases (10.9%), thoracic surgery 725 cases (27.2%), vasculary surgery 505 case (19%), and other surgical procedures 1141 cases (42.8%). The common indications: lung tumor 266 cases, pneumothorax 214 cases. Carotid endarterectomy (CEA) is a surgical procedure used to prevent stroke 174 cases (34.5%). Surgical embolectomy procedure 124 case (24.6%). Heart valve surgery or other procedures are performed to repair or replace a valve in the heart 124 (42.6%). Coronary heart disease 88 cases (30.2%). Video-assisted thoracoscopic surgery (VATS) 53 cases. The results of the operative treatment were very good. There were 16 cases death to have connection with surgery (0.6%).

Conclusions: The surgical treatment of Cardiovascular and Thoracic deseases are very good. The common indications are surgical treatment for lung tumor and vasculary. The new operative procedures (as VATS) were performed with results very good.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF