Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC ĐIỀU TRỊ BỆNH U TRUNG THẤT TẠI BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT

Trần Văn Sơn*

TÓM TẮT :

Bệnh u trung thất khá thường gặp, là bệnh lý rât đa dạng. Ngày nay nhờ phát triển kỹ thuật nội soi, một số bệnh lý trung thất có thể can thiệp phẫu thuật qua nội soi lồng ngực.

Mục tiêu nghiên cứu: Nhận xét bước đầu về vai trò của nội soi lồng ngực trong điều trị bệnh lý u trung thất tại Bệnh viện Thống Nhất.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu 4 bệnh nhân u trung thất được điều trị bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 10 năm 2011. Phân tích các thông số trước mổ, trong và sau mổ, kết quả GPB.

Kết quả nghiên cứu: 4 bệnh nhân được phẫu thuật lấy u trung thất qua ngã nội soi lồng ngực với 1 nam, 3 nữ, tuổi trung bình 61, triệu chứng lâm sàng khi vào viện là đau ngực, khối u có kích thước trung bình 3 cm, số ngày nằm viện trung bình 8 ngày, không có biến chứng sau mổ, kết quả giải phẫu bệnh lý 4 lành tính.

Kết luận: Điều trị u trung thất bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực là phương pháp an toàn, hiệu quả.

ABSTRACT :

SOME REMARKS ON THE FIRST IN SURGIAL TREATMENT OF MEDIASTINAL TUMORS BY THORACOSCOPY AT THONG NHAT HOPITAL

Tran Van Son * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 47 - 50

Background: Mediastinal tumors are common disease. Most of mediastinal tumors are benign. The aim of study was to assess the feasibility, the safety and the effectveness of VATS for removing the mediastinal tumors at Thong Nhat hospital.

Method: A Prespective study on 4 patients (1 man and 3 women) with mediastinal tumors. Patients were on lateral position. The camera port was intrduced in middle axilary line.

Results: There were 4 mediastinal tumors were removed by VATS at Thong Nhat hospital in 2011. the mean patient age is 61. The mean operation duration was 90 minutes. There were 3 anterior tumors and 1 posterior tumor. 3 tumors were thymomas and the othe was teratoma. There was no mortality.

Conclusion: Removing tumors by VATS are safesty way to treat mediastinal tumors.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF