Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI SỌ: KINH NGHIỆM 6 NĂM

Đỗ Kim Quế*, Chung Giang Đông*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hẹp động mạch cảnh ngoài sọ là một trong những nguyên nhân chính gây đột quy não. Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh đã được chứng minh là phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả và làm giảm nguy cơ đột quỵ não ở bệnh nhân có hẹp động mạch cảnh.

Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi nhằm đánh giá hiệu quả của phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh trong điều trị hẹp động mạch cảnh ngoài sọ.

Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh được phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh tại bệnh viện Thống nhất trong thời gian 6 năm từ 2004 – 2010.

Phương pháp nghiên cứu: Tiền cứu. Đánh giá các đặc điểm về tuổi, giới tính, biểu hiện lâm sàng. Chẩn đoán thương tổn dựa trên siêu âm Duplex, Multislice và X quang động mạch. Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh và phục hồi động mạch cảnh có miếng vá PTFE hoặc bóc lớp trong động mạch cảnh kiểu lộn ngược. Đánh giá kết quả dựa trên lâm sàng và siêu âm doppler động mạch.

Kết quả: Trong thời gian từ tháng 1/2004 đến tháng 10/2010 chúng tôi đã thực hiện 135 phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh. Tuổi trung bình là 71,2 (49 – 91). Tỉ lệ nam/nữ là 6:1. Có 56 trường hợp có tai biến mạch máu não mới hoặc cũ. 23 trường hợp tổn thương cả 2 động mạch cảnh. Tất cả các trường hợp đều được gây mê nội khí quản. Động mạch cảnh được bóc lớp trong và phục hồi với miếng vá PTFE cho các trường hợp có tổn thương động mạch cảnh trong. Tất cả các trường hợp đều hết triệu chứng lâm sàng sau mổ. Một trường hợp tử vong sau mổ 1 tuần do biến chứng viêm phổi, một trường hợp bị nhũn não sau mổ. Theo dõi từ 1 – 6 năm toàn bộ bệnh nhân diễn biến tốt hết triệu chứng lâm sàng và 02 trường hợp nào bị nhũn não tái phát, 06 trường hợp hẹp tái phát.

Kết luận: Phẫu thuật bóc lớp trong động mạch cảnh là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn cho hẹp động mạch cảnh ngoài sọ.

ABSTRACT :

SURGICAL TREATMENT FOR EXTRACRANIAL CAROTID STENOSIS: 6 YEARS EXPERIENCE

Do Kim Que, Chung Giang Đong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 57 - 62

Background: Stenosis of carotid is the main cause of stroke. Early diagnosis and carotid endarterectomy will improve the symptoms of TIA and prevent stroke. The purpose of this study was review our experience in diagnose and treat carotid stenosis by carotid endarterectomy.

Methods: Prospective. Eveluate the clinical characteristics of stenosis of the carotid. Diagnosis was based on Duplex scanning, multi-slice and angiography. Carotid endarterectomy were performed for all of cases.

Result: From 01/2004 to 10/2010, 135 carotid endarterectomy were done in Thong nhat hospital. Mean age is 71.2 range 49 – 91, male:female is 6:1. 56 cases had stroke before, 23 cases had bilateral carotid stenosis. Arteriosclerosis are the cause of all cases. All of patients were diagnosed by Duplex scan. No procedure-related morbidity or mortality was observed. One patient died by pneumonia, Two cases had stroke after operation. All of case are in good condition after 1-6 years follow up.

Conclusions: Carotid endarterectomy is the safe and effective methods for treatment stenosis of carotid artery.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF