Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SUY TIM MẠN TÍNH TẠI KHOA NỘI TIM MẠCH BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ THÁNG 1/2010 – 9/2011

Trần Thị Mỹ Liên*, Văn Thị Ngọc Uyên*, Ngô Đình Dũng, Hoàng Thị Tuyết*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Suy tim là giai đoạn cuối của hầu hết các bệnh lý tim mạch. Khoa tim mạch đã điều trị một số lượng lớn bệnh nhân suy tim. Do đó chúng tôi nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các nguyên nhân của suy tim mạn tính.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, các giai đoạn suy tim, các nguyên nhân gây suy tim mạn tính.

Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, cắt ngang, mô tả.

Đối tượng: Tất cả bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim mạn tính đang điều trị tại khoa nội tim mạch bệnh viện Thống nhất TP HCM từ tháng 1/2010- 9/2011.

Kết quả: Tỷ lệ suy tim mạn tính tăng cao ở người lớn tuổi. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp của suy tim mạn tính đều nổi trội, trong đó 98,4% mệt mỏi, khó thở 96,7% các trường hợp. Đa số bệnh nhân suy tim độ III, theo NYHA chiếm tỷ lệ cao nhất 60,2%. 77,2% bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu có hình ảnh bóng tim to trên film X quang, 43,9% bệnh nhân có hình ảnh đáy phổi mờ của tình trạng quá tải tuần hoàn. Trên siêu âm tim, đa số bệnh nhân có dãn buồng tim chiếm 81,3%, phân suất tống máu giảm chiếm 69,9%, tỷ lệ tăng áp lực động mạch phổi cũng khá cao 75,6%. Nguyên nhân suy tim đứng đầu là tăng huyết áp và bệnh mạch vành chiếm tỷ lệ 82,9%, bệnh van tim chiếm tỷ lệ 11,4%, bệnh cơ tim và rối loạn nhịp chiếm tỷ lệ rất thấp. Cho dù nguyên nhân gây ra suy tim mạn tính tuy có khác nhau, song khi đã bị suy tim mạn tính, các triệu chứng lâm sàng đểu biểu hiện nổi trội như nhau.

Kết luận: Tỷ lệ suy tim tăng cao ở bệnh nhân lớn tuổi. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp của suy tim mạn tính đều nổi trội, trong đó khó thở và mệt mỏi găp trong hầu hết các trường hợp. Đa số bệnh nhân nhập viện suy tim độ III theo NYHA. Phần lớn bệnh nhân có hình ảnh bóng tim to trên xquang, siêu âm tim cho thấy dãn buồng tim, phân suất tống máu giảm, áp lực động mạch phổi tăng. Đứng đầu nguyên nhân suy tim mạn tính là tăng huyết áp và bệnh mạch vành.

ABSTRACT :

SOME FEATURE CHRONIC HEART FAILURE AT CARDIOVASCULAR DEPARTMENT- THONG NHAT HOSPITAL FROM 1/2010 TO 9/2011

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 70 - 75

 

Background: Heart failure is the end stage most of heart diseases. There are a variety of heart failure patients treated at cardiovascular department. There for, we research about clinical feature, clinical stages and cause of chronic heart failure.

Objective: Clinical features, and clinical stage of heart failure in patients with chronic heart fealure. Identify some characteristics of the causes of chronic heart failure are common.

Methods: cross- sectional anp descriptive study on all patients who were treated at cardiovascular department, Thong nhat hospital from 1/2010 to 9/2011.

Result: The incidence of chronic heart failure increase with age. The common clinical symptoms of chronic heart failure are prominent, breathing difficulties which occur in 96.7% of cases, fatigue is 98.4%. Most patients had grade III according to NYHA percentage of 60.2%. 77.2% of patients is looking to shadow images large heart. 81.3% of patients is expansion chambers of the heart. EF falls below 40% share of 69.9%. 75.6% of patients have increased pulmonary artery pressure. Top cause of chronic heart failure is hypertension and coronary heart desease accounted for 82.9%.

Conclusions: The incidence of chronic heart failure increase with age.. The common clinical symptoms of chronic heart failure are prominent, breathing difficulties and fatigue. Most patients had grade III according to NYHA. This patients is looking to shadow images large heart, expansion chambers of the heart. These have increased pulmonary artery pressure and decreased ejection fraction. Top cause of chronic heart failure is hypertension and coronary heart desease.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF