Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở NGƯỜI CAO TUỔI CÓ GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU

Nguyễn Thị Thùy Linh*, Trần Bảo Nghi*

TÓM TẮT :

Cơ sở: Hội chứng chuyển hoá là rối loạn bao gồm: béo phì trung tâm, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và tăng đường máu. Hội chứng này đi kèm với tăng nguy cơ ĐTĐ và bệnh tim mạch. GNM là một tình trạng biến đổi cấu trúc của gan, được phát hiện bằng siêu âm. Theo một số tác giả, tình trạng GNM cũng thường gặp hơn trong HCCH.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ HCCH ở người cao tuổi có gan nhiễm mỡ không do rượu.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả:40 người cao tuổi có gan nhiễm mỡ không do rượu và 40 người trong nhóm chứng. HCCH được xác định theo tiêu chuẩn của Liên đoàn ĐTĐ Quốc tế bằng cách đánh giá: vòng bụng, triglyceride, HDL-C, huyết áp và glucose máu. Ở người cao tuổi có gan nhiễm mỡ không do rượu có tăng trị số vòng bụng, huyết áp và nồng độ triglyceride, glucose đồng thời giảm HDL-C. Tỷ lệ HCCH: 42,5%.

Kết luận: HCCH thường gặp ở bệnh nhân GNM hơn người không bị GNM. Béo bụng, tăng triglyceride và rối loạn glucose máu ở bệnh nhân GNM thường gặp hơn ở bệnh nhân có GNM không do rượu.

ABSTRACT :

WITH NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 - Supplement of No 1 - 2012: 97 - 100

Backgrounds: The metabolic syndrome is a disorder that includes central obesity, dyslipidemia, hypertension and hyperglycemia and is associated with an increased risk of diabetes and cardiovascular disease.

Aims: to determined the ratio of metabolic syndrome in elderly with nonalcoholic fatty liver disease.

Methods: A cross-sectional study.

Results: 40 older subjects had been diagnosed NAFLD by abdominal sonography aged and 40 controls (no fatty liver on sonography) age 60 to 80 years. Metabolic syndrome was defined by International Diabetes Federation, including waist circumference, serum triglycerid level, high-density lipoprotein cholesterol level, blood presure and glucose level.NAFLD subjects had elevated the average of waist circumference, blood pressure, plasma glucose concentration, plasma triglycerid and reduced the average of HDL-C. The prevalence of metabolic syndrome in NAFLD was 42.5%, more significantly than the control groups 12.5%.

Conclusions: Nonalcoholic fatty liver disease is closely associated with metabolic disorders, even in older adults.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF