Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
KHẢO SÁT SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT Ở TRẺ EM SUY THẬN MẠN (2005 - 2008)

Trần Thị Mộng Hiệp

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm khảo sát sự phát triển thể chất ở trẻ bị suy thận mạn ( STM) nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM),Việt Nam.

Đối tượng: Nghiên cứu được thực hiện trên 146 bệnh nhi STM nhập viện tại bệnh viện Nhi Đồng 2 từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2008.

Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu mô tả.

Kết quả: Tuổi trung vị là 12 tuổi, 55% (80/146) là trẻ nam. Bệnh thận gốc bao gồm bệnh lý cầu thận (32%), bệnh lý bẩm sinh và di truyền (29%), 39% còn lại không không được khảo sát nguyên nhân.

Giá trị trung bình của độ lệch chuẩn của chiều cao, cân nặng và chỉ số khối cơ thể (BMI) lần lượt là -2,92±1,71, -1,96±1,03, -1,73±1,69. Tỉ lệ chậm phát triển chiều cao là 72% và thiếu cân là 57%. Trẻ mắc bệnh thận bẩm sinh và di truyền bị chậm phát triển thể chất nhiều hơn trẻ bị bệnh thận mắc phải.

Kết luận: Phát triển thể chất ở trẻ STM nhập viện tại TP HCM bị ảnh hưởng nặng nề. Cần theo dõi và can thiệp cho sự phát triển thể chất của trẻ STM, đặc biệt cho nhóm trẻ bệnh thận bẩm sinh.

ABSTRACT :

GROWTH SURVEY OF CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN (2005-2008)

Tran Thi Mong Hiep * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No.1 – 2012: 17 - 21

Objective: The aim of this study was to investigate the growth survey in children with chronic renal failure (CRF) hospitalized in Hospital Nhi Dong 2, Vietnam.

Patients and methods: We reviewed from January 2005 to December 2008 the records of 146 children with CRF hospitalized in in Hospital Nhi Dong 2.

Results: The median age was 12 years, 55% (80/146) were boys. Causes of CRF included glomerulonephritis (32%), congenital/hereditary anomalies (29%) but in 39% of children, the etiology was unavailable. The mean and standard deviation of height, weight and BMI were -2,92 ± 1,71, -1,96 ± 1,03 and -1,73±1,69, respectively. Growth retardation was found in 72% and weight deficiency in 57%. Growth retardation was more frequent in patients with congenital and hereditary diseases than those with glomerular diseases.

Conclusion: Our data shows a severe growth failure in CRF children hospitalized in HoChiMinh City. Intervention on growth development is needed, especially for CRF children with congenital/hereditary diseases.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF