Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 1
ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH “THAM VẤN PHỐI HỢP GIỮA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ NHÂN VIÊN XÃ HỘI” CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG NGỪA LÂY TRUYỀN HIV/AIDS TỪ MẸ SANG CON TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG (2010-2011)

Vũ Thị Nhung*

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Một mô hình tham vấn mới hiện nay đã bắt đầu triển khai tại BV Hùng Vương do chương trình PLTMC của TP HCM tài trợ từ cuối năm 2008, trong đó, công tác tham vấn và tiếp cận không chỉ do cán bộ y tế thực hiện mà còn có sư tham gia hỗ trợ của nhân viện xã hội là người có HIV (+) nhằm giúp giảm tỷ lệ mất dấu (hiện nay là 30%), nhờ đó có thể đánh giá hiệu quả chương trình PLTMC chính xác hơn. Đề tài này thực hiện nhằm đánh giá mô hình nói trên.

Phương pháp tiến hành: Nghiên cứu dọc tiền cứu tất cả các đối tượng đủ tiêu chuẩn được đưa vào chương trình phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con đến sanh tại Bệnh viện Hùng Vương. Thời gian nghiên cứu từ 1/9/2010 đến 15/5/2011.

 Kết quả: Trong thời gian 8,5 tháng đã thực nhận vào nghiên cứu được 200 trường hợp sản phụ có HIV (+) đến sanh tại Bệnh viện Hùng Vương. Kết quả ghi nhận như sau: Tỷ lệ mất dấu sau 1 tháng là 2%. và đến 6 tháng sau sanh mất dấu 5,5%. Qua đó biết được số trường hợp trẻ có HIV RNA (+) là 3,6%

Kết luận: Mô hình mới đã mang lại kết quả rất tốt vì giúp tỷ lệ mất dấu giảm thấp gần gấp 15 lần so với trước đây, giúp bệnh nhân gắn bó với chương trình tốt hơn, gián tiếp làm giảm sự lây nhiễm căn bệnh thế kỷ này.

ABSTRACT :

EVALUATING THE MODEL “COMBINED COUNSELING BETWEEN MEDICAL STAFF AND TRAINED PEER COUNSELORS” OF PMTCT PROGRAM IN HUNG VUONG HOSPITAL (2010-2011)

Vu Thi Nhung * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No.1 – 2012: 29 - 34

Objective: A new counseling model supported by PMTCT program of HCMC has been applied in Hung Vuong hospital since the end of 2008, in which counseling and approaching to the patients is not only conducted by the medical staff but also aided by the trained peer counselors who are HIV positive. That model helps to reduce the missing rate (curently at nearly 30%). Thus, the assessment of the effectiveness of PLTMC Program aiming to reduce the rates of HIV MTCT might be more accurate. The main objective of this study is to evaluate the effectiveness of that model.

Methodology: Longitudinal prospective study. All HIV-affected pregnant women who met the inclusion criteria and came to Hung Vuong hospital were recruited to the PMTCT program. The study was conducted from 1/9/2010 to 30/4/2011.

Results: During 8,5 months, 200 patients who gave birth at Hung Vương Hospital were recruited. The missing rate at one month post partum affected with HIV was 2% and increased to 5,5% at the sixth month after birth The rate of baby affected with HIV was 3.6%.

Conclusion: The new model has brought good results because it could reduce the missing rate 15 times as low as the figures in the previous data. It could help the patients have good contact with the program, hence indirectly reducing HIV transmission.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF