Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2012 - Tập 16 - Số 4
CỐ ĐỊNH KHỚP HÁNG BẰNG CỐ ĐỊNH NGOÀI KHUNG CHẬU

Cao Thỉ*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Khớp háng cần phải được bất động tốt sau các phẫu thuật cắt lọc nhiễm trùng. Phương tiện bất động có thể là cố định ngoài khung chậu.

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả cố định khớp háng bị nhiễm khuẩn bằng cố định ngoài khung chậu.

Đối tương và phương pháp: Dùng loại cố định ngoài khung chậu để cố định xương đùi vào xương chậu của các bệnh nhân nhiễm khuẩn khớp háng và báo cáo loạt ca lâm sàng.

Kết quả: Có 13 bệnh nhân được cố định khớp háng bằng cố định ngoài trong thời gian từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 4 năm 2011. Tất cả bệnh nhân bớt đau nhiều. Hết nhiễm khuẩn 11/12 trường hợp. Một trường hợp hoại tử vô mạch được hàn khớp liền xương. Không có tai biến hay biến chứng đáng kể xảy ra.

Kết luận: Cố định ngoài khung chậu cố định tốt khớp háng, ít có biến chứng xảy ra.

ABSTRACT :

HIP IMMOBILIZATION USING PELVIS EXTERNAL FIXATOR

Cao Thi * Y hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 16 – No 4– 2012: 212 - 214

Background After operation of an infected hip, immobilization of the joint is necessary. The traditional devices such as continuous traction, spica cast, antirotation splints… now are not suitable any more. External fixator for pelvis may be a good device in immobilization of the joint,

Objectives: To assess the ability of external fixator for pelvis in immobilization of the infected hip.

Method: Case stud.

Results: There were 13 patients involved in the study. All of patients had relief of pain. Infection was resolved in 11 cases. One case of avascular necrosis of femoral head was fused. No complication was recorded.

Conclusion: Pelvis external fixator is suitable to immobilize the infected hip joint.


Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF