Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2001 - TẬP 5 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
THAY ĐỔI VỀ TÌNH TRẠNG NHIỄM GIUN KÝ SINH ĐƯỜNG RUỘT CỦA NHÂN DÂN XÃ HOÀNG TÂY, HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH NAM HÀ SAU 5 NĂM (1994 - 1999) ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CAN THIỆP VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, CUNG CẤP NƯỚC SẠCH VÀ GIÁO DỤC SỨC KHOẺ
THE CHANGE OF THE INFECTED SITUATION OF THE INTESTINAL WORM OF PEOPLE AT HOANG TAY VILLAGE, KIM BANG DISTRICT, NAM HA PROVINCE AFTER 5 YEARS (1994 - 1999) INTERFERING ABOUT HYGIENE, ENVIRONMENT AND HEALTHY EDUCATION
Hoàng Tân Dân, Phạm Trung Kiên, Lê Thanh Phương, Đặng Bích Hà
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:12
THEO DÕI TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN ĐƯỜNG RUỘT Ở TRẺ EM TRƯỜNG MẦM NON VIỆT - BUN HÀ NỘI
FOLLOW UP STUDY ON INCIDENCE OF INTESTINAL HELMINTHIASIS FROM CHILDREN OF VIET-BUN KINDER-GARDEN IN HANOI
Phan Thị Hương Liên, Hoàng Tân Dân, Lê Thanh Phương, Đặng Thị Hồng Sáu, La Tô Hoà
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:53
TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN LÁ RUỘT Ở CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ PHƯỜNG PHÚ CÁT - THÀNH PHỐ HUẾ
STUDY ON FASCIOLOPSIS BUSKI INFECTION IN PHU CAT COMMUNE, HUE CITY
Ngô Chân, Tôn Nữ Phương Anh
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:94
KIỂM SOÁT NHIỄM KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT Ở TRẺ EM DƯỚI 15 TUỔI TẠI MỘT XÃ DÂN TỘC MIỀN NÚI TỈNH BÌNH THUẬN, MIỀN NAM VIỆT NAM
INTESTINAL PARASITE INFESTATION IN CHILDREN UNDER 15 YEARS OLD IN AN ETHNIC MINORITY COMMUNE IN BINH THUAN PROVINCE, SOUTH OF VIETNAM
Lê Quốc Hùng, Trần Quang Bính, Hà Mai Dung , Trần Thị Thanh Nga, Phan Trọng Giáo, Nguyễn Văn Năm, Peter J De Vries, Piet A. Kager
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:155
HIỆU QUẢ CỦA ARTEMISININ VÀ CHLOROQUINE TRONG ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT VIVAX

PHAN TRỌNG GIÁO*, TRẦN QUANG BÍNH*, LÊ QUỐC HÙNG*, PETER J. DE VRIES**, PIET A. KAGER**, NGUYỄN VĂN NĂM*** SIEM H. HEISTERKAMP PH.D****ET AL
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:486
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NANG ẤU TRÙNG SÁN DÂY LỢN Ở NGƯỜI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN
SURVEY OF EPIDERMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND EFFICACY TREATMENT IN HUMAN CYSTICERCOSIS IN THAI NGUYEN GENERAL HOAPITAL

Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:557
NẤM MEN – TÁC NHÂN GÂY NHIỄM KHUẨN HUYẾT CẦN CHÚ Ý Ở NHỮNG BỆNH NHÂN NẰM VIỆN
YEAST: THE ALARMING AGENT OF BLOODSTREAM INFECTION AT HOSPITALIZED PATIENTS
Hà Mai Dung
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:588
BỆNH VI NẤM CƠ HỘI TRÊN BỆNH NHÂN AIDS TẠI TRUNG TÂM BỆNH NHIỆT ĐỚI
OPPORTUNISTIC FUNGAL INFECTIONS IN AIDS PATIENTS AT CENTRE FOR TROPICAL DISEASES - HO CHI MINH CITY
Trần Vinh Hiển, Đinh Nguyễn Huy Mẫn, Nguyễn Hữu Chí, Võ Minh Quang
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:639
HÌNH ẢNH SIÊU ÂM ÁP-XE GAN A-MÍP THEO THỜI GIAN ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA
ULTRASOUND FINDINGS OF AMEBIC LIVER ABSCESS DURING MEDICAL TREATMENT COURSE
Nguyễn Thiện Hùng - Phan Thanh Hải
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:6610
ẤU TRÙNG DI TRÚ: HÌNH ẢNH SIÊU ÂM PHẦN MỀM VÀ NỘI TẠNG
LARVA MIGRANS: ULTRASOUND FINDINGS OF SOFT TISSUE AND INTERNAL ORGANS
Thanh Xuân
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:7111
BỆNH DO SÁN LÁ LỚN Ở GAN FASCIOLA SP TRÊN NGƯỜI TẠI VIỆT NAM
FASCIOLIASIS IN VIET NAM
Trần Vinh Hiển, Trần Thị Kim Dung, Nguyen Hữu Chí, Phan Hữu Danh, Phạm Thị Hạnh
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:7512
ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG & XÉT NGHIỆM BỆNH SÁN LÁ LỚN Ở GAN TẠI BÌNH ĐỊNH
CLINICAL FEATURES AND LABORATORY FINDINGS OF FASCIOLIASIS IN BINHDINH PROVINCE
Võ Hưng, Lê Quang Hùng, Trần Đình Đạt, Phạm Thị Oanh, Nguyễn Ngọc Huệ, Hồ Việt Mỹ, Lê Văn Bổn, Trần Thị Kim Dung, Đặng Tất Thế, Nguyễn Văn Tiến và cộng sự
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:7813
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP GIẢ U ĐẠI TRÀNG DO SÁN LÁ GAN
PSEUDOTUMOR DUE TO FASCIOLA HEPATICA: REPORT OF A CASE
Phạm Ngọc Lai, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thanh Minh
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:8414
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP U GIẢ Ở ĐẠI TRÀNG DO KÝ SINH TRÙNG
PSEUDOTUMOR OF LARGE BOWEL CAUSED BY PARASITE: REPORT OF A CASE
Nguyễn Vũ Thiện, Hứa Thị Ngọc Hà, Trần Thị Kim Dung, Trần Minh Thông, Nguyễn Sào Trung
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:8715
MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM FASCIOLA GIGANTICA
CASE REPORT: HUMAN INFESTATION WITH FASCIOLA GIGANTICA
Lê Thị Xuân, Nguyễn Thiện Hùng, Trần Vinh Hiển, Đinh Thị Thi, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quang Vinh, Châu văn Còn, Phan Thanh Hải
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:9016
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY SÁN LÁ GAN QUA NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG LÀM TẠI TRUNG TÂM MEDIC
CASE REPORT: ENDOSCOPIC EXTRACTION OF A LIVE FASCIOLA GIGANTICA FROM COMMON BILE DUCT AT MEDIC CENTER.
Lê Quang Quốc Ánh, Phạm Chí Toàn, Nguyễn Sơn Tây
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:9317
BÁO CÁO MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM SÁN DẢI RAILLIETINA CELEBENSIS Ở NGƯỜI
RAILLIETINA CELEBENSIS IN HUMAN
Phan Anh Tuấn, Lê Thị Xuân, Đinh Thị Thi
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:9518
MỘT TRƯỜNG HỢP NHIỄM GNATHOSTOMA SPINIGERUM NGOÀI DA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CASE REPORT: CUTANOUS GNASTHOSTOMIASIS IN HCMC
Lê Thị Xuân, Trần Vinh Hiển, Lê Xuân Tú
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:10319
NHÂN 4 TRƯỜNG HỢP VIÊM NÃO - TỦY DO GIUN GNATHOSTOMA SP
CEREBRO - MYELITIS CAUSED BY GNATHOSTOMA SP.: A REVIEW OF 4 CASES DETECTED AT CHORAY HOPITAL
Nguyễn Hữu Hoàn, Phạm Ý, Trương Văn Luyện, Le Minh, Trần Xuân Mai, Lê Thị Xuân
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:10620
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP BỆNH VI NẤM SPOROTHRIX SCHENCKII Ở DA
CUTANEOUS SPOROTRICHOSIS
Nguyễn Thái Hồng, Phan Anh Tuấn
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:11021
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP NẤM ASPERGILLUS Ở TUYẾN THƯỢNG THẬN
ASPERGGILLOSIS IN THE ADRENAL: REPORT OF A CASE
Trần Lê Linh Phương, Trần Ngọc Sinh, Hứa Thị Ngọc Hà, Trần Minh Thông
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:11422
TÀI NGUYÊN KÝ SINH TRÙNG TRÊN INTERNET

Trần Xuân Mai
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:11923
VỀ SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC THUỐC SỐT RÉT

Kiều Khắc Đôn
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:11924
NHỊP TRỊ LIỆU TRONG BỆNH VI NẤM

Trần Xuân Mai
Năm:2001  Tập:5  Số:1  Chuyên đề:Ký sinh trùng  Trang:122Tổng cộng 24 bài
Trang: 1