Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2001 - TẬP 5 - SỐ 3
NỘI DUNG
 


1
PHẪU THUẬT NỘI SOI TIÊU HÓA (tiếp theo)

Nguyễn Đình Hối
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:1252
XỬ TRÍ CHẢY MÁU DO LOÉT DẠ DÀY - TÁ TRÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA ÐIỀU TRỊ TIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI (tiếp theo)

Trần Thiện Trung
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:1313
HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG

Ðặng Quang Vinh
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:1354
SUY NGHĨ VỀ VIỆC XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI PHÒNG CHỐNG UNG THƯ Ở KHU VỰC PHÍA NAM

Nguyễn Chấn Hùng - Nguyễn Bá Ðức - Phó Ðức Mẫn - Nguyễn Quốc Trực
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:1415
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP PHÌNH VÀ THUYÊN TẮC ĐỘNG MẠCH PHỔI KHÔNG KÈM CÁC BIỂU HIỆN Ở CÁC CƠ QUAN KHÁC TRONG HỘI CHỨNG BEHCET (HỘI CHỨNG HUGHES - STOVIN) : HÌNH ẢNH X QUANG PHỔI VÀ CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN
PULMONARY ARTERIAL ANEURYSMS AND THROMBOSISWITHOUT OTHER ORGANS MANIFESTATION IN BEHCET'S SYNDOME(HUGHES-STOVIN'S SYNDROME): CHEST X RAY AND CT SANNER FINDINGS OF THE 1ST CASE IN VIET NAM
Lê Hữu Linh - Phan Thanh Hải
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:1456
HƯỚNG ÐẾN MỘT PHÁC ÐỒ XỬ TRÍ CẤP CỨU VẾT THƯƠNG VÙNG CỔ
CONTRIBUTE TO PRODUCE AN ALGORITHM FOR PENETRATING INJURIES OF THE NECK.
Trần Quyết Tiến
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:1497
XUẤT ÐỘ VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ UNG THƯ TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM
INCIDENCE RATES AND RISK FACTORS IN SOUTH VIETNAM
Nguyễn Mạnh Quốc
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:1608
GÓP PHẦN ÐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TUYẾN GIÁP QUA ÐỘ TẬP TRUNG 99mTc-PERTECHNETATE TẠI TUYẾN GIÁP VỚI KỸ THUẬT GHI HÌNH S.P.E.C.T.
SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY
Lê Nguyễn Thùy Khanh
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:1679
ÁP DỤNG PCR TRONG DANH PHÁP MICROSPORIDIA THUỘC CHI ENCEPHALITOZOON BỞI GEN ITS VÀ LSU
PCR APPLICATION IN THE TAXONOMY OF MICROSPORIDIA OF GENUS ENCEPHALITOZOON BY GENE ITS AND LSU
Nguyễn Trọng Hiệp - Nguyễn Văn Thanh
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:17310
KHÂU NỐI NIỆU ĐẠO NỮ BỊ ÐỨT LÌA QUA ĐƯỜNG ÂM ĐẠO Ở TRẺ EM
SUTURE OF THE LACERATION URETHRAL IN A FEMALE CHILD
Trần Văn Sáng - Trần Lê Linh Phương - Lê Công Thắng
Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:17811
SÀNG LỌC UNG THƯ VÚ BẰNG CHỤP TUYẾN VÚ KHÔNG PHẢI LÀ CÓ HIỆU QUẢ CHO MỌI LỨA TUỔI


Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:18212
TÍNH GIÁ TRỊ CỦA CÁC THỬ NGHIỆM TIỀN PHẪU THƯỜNG QUI TRONG PHẪU THUẬT CATARACT


Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:18313
METHYLPREDNISOLONE LIỀU CAO DỰ PHÒNG TỔN THƯƠNG SAU CHẤN THƯƠNG VA CHẠM ĐẦU: NGHIÊN CỨU TIỀN CỨU, NGẪU NHIÊN, MÙ ĐÔI


Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:18414
SO SÁNH TÍNH NĂNG LÀM GIẢM THỂ TÍCH VÀ ĐỘ ACID DỊCH VỊ CỦA PIRENZEPINE, RANITIDINE, VÀ PHƯƠNG THUỐC PHỐI HỢP PIRENZEPINE-RANITIDINE Ở TRẺ TIỀN PHẪU


Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:18515
BỆNH PHỔI KÉO DÀI VÀ MẠN TÍNH Ở TRẺ EM NHIỄM VÀ KHÔNG NHIỄM HIV


Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:18516
NGHIÊN CỨU NGẪU NHIÊN, CÓ ĐỐI CHỨNG DÙNG CORTICOIDS ĐIỀU TRỊ VIÊM THẦN KINH THỊ CẤP TÍNH


Năm:2001  Tập:5  Số:3  Trang:186Tổng cộng 16 bài
Trang: 1