Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2001 - TẬP 5 - SỐ 4
NỘI DUNG
 


1
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HÓA MÔ MIỄN DỊCH TRONG CHẨN ĐOÁN GIẢI PHẪU BỆNH

Hứa Thị Ngọc H - Huỳnh Ngọc Linh
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:12
GIÁ TRỊ CỦA CHẨN ĐOÁN SINH THIẾT TỨC THÌ QUA NGHIÊN CỨU 1917 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN K HÀ NỘI
DISTRIBUTION OF CEA (CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN) IN NORMAL AND CANCEROUS GASTRIC MUCOSA: IMMUNOHISTOCHEMICAL ANALYSIS
Đặng Thế Căn*,Nguyễn Phi Hùng*, Hoàng Xuân Kháng*, Lê Đình Roanh*,Trịnh Quang Diện*, Tạ Văn Tờ*
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:93
SO SÁNH ĐỘ MÔ HỌC U SAO BÀO THEO TIÊU CHUẨN CỦA DAUMAS – DUPORT VÀ CỦA KERNOHAN
COMPARISION OF HISTOLOGIC GRADING OF ASTROCYTOMAS ACCORDING TO DAUMAS - DUPORT AND KERNOHAN
Nguyeãn Vuõ Thieän*, Traàn Minh Thoâng*, Nguyeãn Saøo Trung
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:134
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU CARCINÔM RUỘT Ở TRẺ EM:BÁO CÁO 10 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG I,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CONTRIBUTION OF INTESTINAL CARCINOMA IN CHILDREN: REPORT OF 10 CASES AT CHILDREN HOSPITAL NO 1 – HOCHIMINH CITY
Nguyễn Thị Khen, Trần Thanh Tùng, Bùi Thị Hồng Khang
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:175
GIẢI PHẪU BỆNH BA TRƯỜNG HỢP CẮT ĐOẠN RUỘT NON DO BIẾN CHỨNG BỆNH CROHN
HISTOPATHOLOGY’ S SMALL-INTESTINAL RESECTIONS DUE TO CROHN DISEASE
Nguyễn Tấn Sử, Huỳnh Hữu Thức, Hoàng Công Minh
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:216
CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC ASCUS TRONG PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
CYTOLOGIC DIAGNOSIS OF ASCUS IN EARLY DETECTION OF CERVIC CANCER
Nguyễn Vượng, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Thu Hà, Võ Văn Bản, Đào Trung Dũng, Ngô Lê Lâm, Lê Trung Thọ, Trịnh Quang Diện, Nguyễn Thuý Hương, Đặng Văn Dương, Nguyễn Thị Tân Sinh. Y Hoc TP. Ho
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:247
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH VÀ / HOẶC HOÀN THIỆN MỘT SỐ TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC TRONG 5 LOẠI UNG THƯ PHẾ QUẢN THƯỜNG GẶP
CONTRIBUTION TO THE ESTABLISHMENT AND/OR IMPROVEMENT STUDY SOME CRITERIA OF CYTOLOGIC DIAGNOSIS 5 MAJOR LUNG CARCINOMAS.
Nguyễn Vượng, Lê Trung Thọ, Đặng Thế Chân * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Special issue of Pathology -
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:328
CHẨN ĐOÁN TẾ BÀO HỌC CHẢI PHẾ QUẢN TRONG UNG THƯ PHẾ QUẢN – PHỔI
BRONCHIAL BRUSHING CYTOLOGY IN BRONCHO-PULMONARY CANCER
Nguyễn Sơn Lam*, Nguyễn Trần Phùng*, Trần Ngọc Thạch*
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:369
NHẬN XÉT TẾ BÀO HỌC LAO HẠCH Ở TRẺ 0-14 TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG
SUMMARY OF CELL STUDY OF TUBERCULOSIS OF LYMPH NODE ON CHILDREN RANGE 0-14 YEARS OLD IN COMMUNITY
Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Nhung, Phạm Văn Trọng
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:4810
U TUYẾN CẬN GIÁP: NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU BỆNH 6 TRƯỜNG HỢP
TUMOR OF PARATHYROID GLANDS: HISTOPATHOLOGIC STUDY ON 6 CASES
Le Chi Dung, Tran Minh Thong, La Chi Hai
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:5111
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ TUYẾN VÚ Ở KHU VỰC ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM TRONG 5 NĂM (1996 - 2000)
PATHOLOGIC CHARACTERISTICS OF BREAST CANCER IN QUANGNAM-DANANG FROM 1996 – 2000
Trần Hoà, Hoàng Xuân Kháng, Đặng Thế Căn, Nguyễn Sào Trung, Lê Văn Xuân
Năm:2001  Tập:5  Số:4  Chuyên đề:Giải phẫu bệnh  Trang:58Tổng cộng 11 bài
Trang: 1