Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2002 - TẬP 6 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
CẤP CỨU CHẤN THƯƠNG ĐẦU Ở VÙNG NÔNG THÔN VÀ NHỮNG KHU VỰC XA

Võ Văn Nho - Trương Văn Việt
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Thần kinh  Trang:12
PHẪU THUẬT STEREOTAXIE VÀ PHẪU THUẬT XẠ TRỊ

Trương Văn Việt, Dương Minh Mẫn
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI THẦN KINH  Trang:63
ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG

Trương Văn Việt, Trần Quang Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI THẦN KINH  Trang:94
CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ GÂY CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO DO TAI NẠN GIAO THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
RISK FACTORS OF HEAD TRAUMA CAUSED BY TRAFFIC ACCIDENT IN HO CHI MINH CITY
Trương Văn Việt
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:NGOẠI THẦN KINH  Trang:145
RƯỢU, MỘT TÁC NHÂN GÂY CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO DO TAI NẠN GIAO THÔNG
ALCOHOL, AN AGENT CAUSED HEAD TRAUMA DUE TO TRAFFIC ACCIDENT.
Trương Văn Việt
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Thần kinh  Trang:216
TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ U NÃO TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY (7/1996-12/2000)
TREATMENT OF BRAIN TUMOR AT CHORAY HOSPITAL (7/1996 - 12/2000)
Trương Văn Việt, Nguyễn Phong
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Thần kinh  Trang:257
ÁP DỤNG ĐƯỜNG MỔ BÊN NGOÀI KHOANG TRONG ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT U TỦY SỐNG HÌNH QUẢ TẠ ĐÔI
THE APPLY OF LATERAL EXTRACAVITY FOR SURGICAL TREATMENT OF DUMBBELL TUMORS
Trương Văn Việt, Võ Xuân Sơn
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Thần kinh  Trang:308
VAI TRÒ KỸ THUẬT KHẢO SÁT ĐỘNG HỌC CHẤT TƯƠNG PHẢN TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ (DYNAMIC MRI) TRONG PHÁT HIỆN U TUYẾN YÊN KÍCH THƯỚC NHỎ
THE ROLE OF DYNAMIC MRI IN THE DETECTION OF PITUITARY MICROADENOMA
Phạm Ngọc Hoa, Trương Văn Việt
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Thần kinh  Trang:359
ĐIỀU TRỊ DÒ ĐỘNG MẠCH CẢNH - XOANG HOANG TRONG 219 TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
TREATMENT OF CAROTID - CAVERNOUS FISTULA FOR 291 CASES AT CHO RAY HOSPITAL
Trương Văn Việt
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Ngoại Thần kinh  Trang:40Tổng cộng 9 bài
Trang: 1