Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2002 - TẬP 6 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
CHUYỂN NHỊP RUNG NHĨ VÀ CUỒNG NHĨ BẰNG SỐC ĐIỆN NGOÀI LỒNG NGỰC: MỘT SỐ KINH NGHIỆM SAU HƠN 300 LẦN THỰC HIỆN
EXPERIENCES IN MORE THAN 300 ELECTRICAL CARDIOVERSION PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION OR ATRIAL FLUTTER
Hồ Huỳnh Quang Trí, Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:12
GIẢM KHỐI LƯỢNG THẤT TRÁI SAU PHẪU THUẬT THAY VAN ĐMC: SO SÁNH 2 LOẠI VAN ALLCARBON & BICARBON
REGRESSION OF LEFT VENTRICULAR MASS INDEX AFTER AORTIC VALVE REPALCEMENT: COMPARISON OF ALLCARBON AND BICARBON VALVES.
Hồ Huỳnh Quang Trí, Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:TIM MẠCH  Trang:83
KẾT QUẢ TRUNG HẠN TẠO HÌNH VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ TRONG HỞ VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ HẬU THẤP
MID-TERM RESULTS OF AORTIC VALVULOPLASTY IN RHEUMATIC AORTIC REGURGITATION PATIENTS
Phạm Nguyễn Vinh, Phạm Thị Thanh Thúy
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:144
KẾT QUẢ DÀI HẠN CỦA ĐIỀU TRỊ CHUYỂN NHỊP XOANG CHO BỆNH NHÂN RUNG NHĨ MẠN SAU PHẪU THUẬT BỆNH VAN 2 LÁ HẬU THẤP
LONG TERM RESULT OF CARDIOVERSION OF CHRONIC ATRIAL FIBRILLATION (AF) AFTER SURGICAL TREATMENT OF RHEUMATIC MITRAL VALVE DISEASE
Phạm Nguyễn Vinh, Hồ Huỳnh Quang Trí
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:195
KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA GIẢM CUNG LƯỢNG TIM NẶNG SAU PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TRIỆT ĐỂ TỨ CHỨNG FALLOT
RISK FACTORS FOR SEVERE LOW CARDIAC OUTPUT STATE (SLCOS) IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD AFTER SURGICAL REPAIR OF TETRALOGY OF FALLOT (TF)
Phạm Nguyễn Vinh, Hồ Huỳnh Quang Trí
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:246
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN CỦA TELMISARTAN (MICARDIS?) TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
EFFICACY AND SATETY OF TELMISARTAN IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Phạm Nguyễn Vinh, Đặng Vạn Phước, Phạm Gia Khải
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:307
ĐIỀU TRỊ CAO HUYẾT ÁP HẬU PHẪU CẮT ỐNG ĐỘNG MẠCH BẰNG NICARDIPINE TIÊM TĨNH MẠCH
TREATMENT OF POSTOPERATIVE HYPERTENSION FOLLOWING SURGICAL CLOSURE OF PATENT DUCTUS ARTERIOUS (PDA) BY INTRAVEINOUS (IV) NICARDIPINE.
Hồ Huỳnh Quang Trí, Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:378
HỘI CHỨNG GIẢM CUNG LƯỢNG TIM CẤP SAU PHẪU THUẬT TIM HỞ: VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TIM QUA THÀNH NGỰC TRONG CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ
ROLE OF TRANSTHORACIC ECHOCARDIOGRAPHY (TTE) IN THE MANAGEMENT OF LOW CARDIAC OUTPUT SYNCDROME AFTER OPEN HEART SURGERY
Hồ Huỳnh Quang Trí, Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:419
SIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER MÀU TRONG CHĂM SÓC TRƯỚC VÀ SAU MỔ BỆNH "NỐI LIỀU BẤT THƯỜNG HOÀN TOÀN TĨNH MẠCH PHỔI"
2D AND COLOR DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY IN PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE TREATMENT OF TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS CONNECTION
Phạm Nguyễn Vinh, Đào Hữu Trung, Đặng Thị Thuý Anh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:4710
NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA ACEBUTOLOL - (SECTRAL) - TRONG CAO HUYẾP ÁP NẶNG VỪA
EFFICACY OF ACEBUTOLOL (SECTRAL ) ON MODERATE SEVERE HYPERTENSIVE PATIENTS
Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:5111
ỨNG DỤNG CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT BỆNH TỨ CHỨNG FALLOT (QUA 92 TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MỔ TẠI VIỆN TIM)
UTILITY OF ECHOCARDIOGRAPHY IN THE SURGICAL INDICATION OF TETRALOGY OF FALLOT: BASED ON 92 CASES OPERATED ON AT HEART INSTITUTE
Đào Hữu Trung, Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:5412
VAI TRÒ CỦA NGHIỆM PHÁP OXYGEN TRÊN SIÊU ÂM TIM TRONG CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT BỆNH THÔNG LIÊN THẤT CÓ CAO ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI
ROLE OF OXYGEN TEST EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN THE SURGICAL INDICATION OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT WITH SEVERE PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION.
Đào Hữu Trung, Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:5813
VAI TRÒ CỦA NGHIỆM PHÁP OXYGEN TRÊN SIÊU ÂM TIM TRONG CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT BỆNH THÔNG LIÊN THẤT CÓ CAO ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI
ROLE OF OXYGEN TEST EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN THE SURGICAL INDICATION OF VENTRICULAR SEPTAL DEFECT WITH SEVERE PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION.
Đào Hữu Trung, Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:TIM MẠCH  Trang:5814
KẾT QUẢ HẬU PHẪU 9 TRƯỜNG HỢP HẸP VAN 2 LÁ TRÊN PHỤ NỮ CÓ THAI
SURGICAL OUTCOME OF 9 PATIENTS WITH MITRAL STENOSISDURING PREGNANCY
Nguyễn Thị Quý, Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:6115
NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM 2D VÀ DOPPLER MÀU TRONG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN HỞ VAN 2 LÁ (NHÂN 148 TRƯỜNG HỢP BỆNH ĐÃ ĐƯỢC PHẪU THUẬT)
ROLE OF 2-DIMENSIONAL AND COLOR FLOW DOPPLER ECHOCARDIOGRAPHY IN THE MANAGEMENT OF MITRAL REGURGITATION
Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:6716
HIỆU QUẢ VÀ DUNG NẠP CỦA TRANDOLAPRIL TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
EFFICACY AND TOLERANCE OF TRANDOLAPRIL IN HYPERTENSIVE PATIENTS
Phạm Nguyễn Vinh
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:7617
NGHIÊN CỨU DÙNG AMIODARON DUY TRÌ NHỊP XOANG CHO BỆNH NHÂN RUNG NHĨ MÃN SAU PHẪU THUẬT VAN 2 LÁ
STUDY ON SINUS RHYTHM MAINTENANCE BY AMIODARONE IN THE SURGICAL MITRAL VALVE PATIENTS WITH CHRONIC ATRIAL FIBRILATION (AF)
Phạm Nguyễn Vinh, Hồ Huỳnh Quang Trí
Năm:2002  Tập:6  Số:1  Chuyên đề:Tim mạch  Trang:81Tổng cộng 17 bài
Trang: 1