Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
NẸP TỔ HỢP CÁC BON "HÀ NỘI" THẾ HỆ HAI ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY THÂN CÁC XƯƠNG DÀI
THE SECOND GENERATION OF COMPOSIT CARBON PLATE (MADE IN HANOI) INTREATMENT FRACTURES OF THE SHAFT OF LONG BONE
Nguyễn Quang Long, Nguyễn Anh Tuấn, Trương Quan Tuấn
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:12
ĐIỀU TRỊ GÃY XƯƠNG CHI TRÊN BẰNG NẸP TỔ HỢP CÁC-BON
USING COMPOSITE CARBON PLATE (AMERICAIN TECHNOLOGY) TO TREATHUMERUS AND FOREARM FRACTURES
Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Long.
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:63
SỬ DỤNG NẸP TỔ HỢP CÁC BON TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN XƯƠNG ĐÙI
USING COMPOSITE CARBON PLATE TO TREAT FEMORAL SHAFT FRACTURES
Trương Quan Tuấn Và Cs
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:104
ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG NẸP COMPOSIT CARBON TRONG ĐIỀU TRỊ GÃY THÂN XƯƠNG CHÀY
EVALUATION OF THE USE OF COMPOSIT CARBON PLATE IN TREATED OF THETIBIA SHAFT FRACTURE
Võ Quốc Trung, Lê Sỹ Tuấn, Trần Phương
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:155
ĐIỀU TRỊ CÁC VẾT THƯƠNG PHỨC TẠP BẰNG GẠC CARBON KẾT HỢP VỚI DẦU MÙ U
THE TREATMENT FOR COMPLEX WOUNDS BY CARBON FABRIC COMBINED WITH CALINO OIL
Nguyễn Đình Phú
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:216
KHÂU DA SỚM ĐỐI VỚI VẾT THƯƠNG TRONG GÃY HỞ THÂN XƯƠNG DÀI CÓ KẾT HỢP KỸ THUẬT KÉO DA KIỂU DÂY GIÀY CẢI TIẾN
EARLY CLOSURE OF OPEN FRACTURE WOUNDS OF LONG BONES COMBINEDWITH MODIFIED SHOELACE TECHNIQUE
Tăng Hà Nam Anh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:257
KHẢO SÁT GIẢI PHẪU: CÁC DẠNG BIẾN ĐỔI CỦA CUỐNG MẠCH VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI
ANATOMIC STUDY:THE VARIATION IN THE VASCULARIZATION OF THE LATERAL SUPRAMALLEOLAR FLAP.
Mai Trọng Tường
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:318
ĐÍNH LẠI CHỖ BÁM DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG KIM KIRSCHNER BẺ CONG QUA NỘI SOI
REATTACHMENT OF AVULSION FRACTURE OF ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING TWO END-BENDED K WIRE ARTHROCOPICALLY
Đỗ Phước Hùng, Lương Đình LâmHoàng Đức Thái, Phạm Quang Vinh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:369
NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM VÀNH THỚ THẮT LƯNG
TRANSDURAL SAC *ANNULUS FIBROSUS* LUMBAR DISC HERNIATION A CASEREPORT
Trần Quang Hiển, Hồ Hữu Dũng, Võ Văn Thành
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:3810
SỬ DỤNG KẸP AGRAFE (STAPLE) TỰ CHẾ TỪ KIM KIRSCHNER TRONG KẾT HỢP XƯƠNG VÙNG XƯƠNG XỐP
USING THE STAPLE WHICH IS MADE FROM THE KIRSCHNER WIRE FOR FIXATION THE CANCELLOUS BONE FRACTURE
Trần Văn Bé Bảy
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:4311
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN GÃY CỔ PHẪU THUẬT XƯƠNG CÁNH TAY Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG BĂNG THUN KHỚP VAI NGỰC
NONOPERATIVE TREATMENT FOR HUMERAL SURGICAL NECK FRACTURE IN ELDER AGES BY ELASTIC BAND IMMOBILIZATION AT THE THORACICGLENOHUMERAL JOINT.
Hồng Thị Minh Trí
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:4612
KHẢO SÁT VI KHUẨN TỪ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TRONG GÃY XƯƠNG HỞ CHI DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
RESEARCH OF BACTERIA ORIGINATED FROM OUT-HOSPITAL ENVIROMENT IN LOWER LIMB OPEN FRACTURES HOSPITALIZED CHO RAY HOSPITAL.
Nguyễn Thanh Vinh, Đỗ Phước Hùng, Võ Thị Chi Mai
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:5213
BƯỚU ÁC XƯƠNG NGUYÊN PHÁT: XUẤT ĐỘ, GIAI ĐOẠN CỦA 640 TRƯỜNG HỢP
PRIMARY MALIGNANT BONE TUMORS - FREQUENCY, STAGE OF 640 CASES
Lê Chí Dũng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:5714
ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHI CÁC U ÁC VÀ GIÁP BIÊN ÁC CỦA XƯƠNG
LIMB SALVAGE TREATMENT FOR SARCOMAS AND BORDERLIGN MALIGNANCYTUMORS OF BONE
Lê Chí Dũng và cs
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:6315
ĐIỀU TRỊ BƯỚU VÀ TỔN THƯƠNG GIẢ BƯỚU XƯƠNG SỬ DỤNG XƯƠNG GHÉP HỖN HỢP
TREATMENT OF BONE TUMORS AND PSEUDOTUMORS USING THE MIXTURE OFFRESH AUTOGRAFT AND FREEZE-DRIED ALLOGRAFT
Lê Chí Dũng và cs
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:7316
BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT VẸO CỘT SỐNG NẶNG BẰNG DỤNG CỤ NẮN CHỈNH TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU LỐI SAU
PRELIMINARY REPORT OF THE SURGICAL MANAGEMENT FOR SEVERESCOLIOTIC PATIENTS BY TRI-DIMENSIONAL CORRECTION TECHNIQUE IN USING THE POSTERIOR SPINAL IMPLANTS INSTRUMENTATION.
Võ Văn Thành và cs
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:7817
BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT LAO CỘT SỐNG THẮT LƯNG BẰNG KỸ THUẬT NỘI SOI MINI-OPEN THẮT LƯNG NHÂN CHÍN TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN TẠI TP. HCM
SURGICAL MANAGEMENT IN USINGTHE VIDEO-ASSISTED MINI-OPEN LUMBARENDOSCCOPIC SURGERY FOR INSTABLE LUMBAR SPINAL TUBERCULOSIS(REPORT OF THE FIRST NINE CASES IN HO CHI MINH CITY, VIEÄT NAM)
Võ Văn Thành và cs
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH  Trang:87Tổng cộng 17 bài
Trang: 1