Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
X QUANG KỸ THUẬT SOI

Nguyễn Văn Công
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:12
CỘNG HƯỞNG TỪ PHỔ TRONG U NÃO

Nguyễn Thị Anh Hồng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:63
VAI TRÒ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG CHẨN ĐOÁN U GAN

Phạm Ngọc Hoa, Lê Văn Phước,Nguyễn An Thanh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:124
CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN NHIỀU LỚP CẮT: TIẾN BỘ MỚI NHẤT HIỆN NAY CỦA KỸ THUẬT CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN

Phạm Ngọc Hoa, L Văn Phước v C.s.
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:205
SIÊU ÂM LÚC MỔ TRONG PHẪU THUẬT CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN
INTRAOPERATIVE ULTRASONOGRAPHY IN HEPATIC RESECTION FORHEPATOCELLULAR CARCINOMA
Nguyễn Cao Cương, Văn Tần
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:216
HỒI CỨU 60 TRƯỜNG HỢP BẤT THƯỜNG HÌNH THÁI BỀ MẶT THAI NHI ĐƯỢC KHẢO SÁT BẰNG SIÊU ÂM 3 CHIỀU
A RETROSPECTIVE OF 60 CASES OF ABNORMALITIES OF THE EXTERNAL SHAPEOF THE FETUS IN 3 DIMENSIONAL ULTRASONOGRAPHY
Jasmine DCB Thanh Xuân, Nguyễn Kim Thái
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:267
NONG ĐỘNG MẠCH CHỦ QUA DA BẰNG PHƯƠNG PHÁP BONG BÓNG KÉP: NHÂN 6 TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐIỀU TRỊ
PERCUTANEOUS TRANSLUMINAL ANGIOPLASTY OF THE ABDOMINAL AORTAUSING THE KISSING BALOON TECHNIQUE
Nguyễn Hoài Thu, Đặng Đình Hoan, Văn Tần, Phan Thanh Hải
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:318
VAI TRÒ CỦA CHỤP CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG TRONG CHẨN ĐOÁN BẢN CHẤT CỦA NỐT ĐƠN ĐỘC PHỔI: BÁO CÁO NHÂN 52 TRƯỜNG HỢP.
THE ROLE OF CONTRAST-ENHANCED COMPUTED TOMOGRAPHY IN THEDIAGNOSIS OF SOLITARY PULMONARY NODULES: REPORT OF 52 CASES.
Lê Hữu Linh, Phan Thanh Hải
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:359
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP GÂY NGHẼN MẠCH KẾT HỢP VỚI TIÊM THUỐC HOÁ TRỊ (TRANSCATHETER OILY CHEMOEMBOLIZATION) TRONG ĐIỀU TRỊ VÀ QUẢN LÝ UNG THƯ GAN NGUYÊN PHÁT: BÁO CÁO KINH NGHIỆM CỦA BỆNH VIỆN CHỢ RẪY SAU 1006 LƯỢT TOCE TRÊN 834 BỆNH NHÂN K GAN.
APPLICATION OF TRANSCATHETER OILY CHEMOEMBOLIZATION (TOCE) INTREATMENT AND MANAGEMENT OF PRIMARY HEPATIC CANCER: REPORT OF 834 CASES WITH 1006 TIMES TOCE AT CHO RAY HOSPITAL
Huỳnh Đức Long, Thi Văn Gừng, Thái Ngọc Dâng, Trần Ngọc Danh,Nguyễn Văn Thuận, Phạm Ngọc Hoa, Đặng Vạn Phước
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:4110
SARCÔM TẠO XƯƠNG: CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG - HÌNH ẢNH HỌC (QUA NGHIÊN CỨU 97 TRƯỜNG HỢP)
OSTEOSARCOMA: DIAGNOSIS WITH CLINICAL SYMPTOMS - IMAGING
Nguyễn Quang Đạm, Lê Chí Dũng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:5211
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH (Từ 1998 đến 2003)


Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:5912
MỘT VÀI THÔNG TIN VỀ HỘI CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH


Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:6313
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH & Y HỌC HẠT NHÂN VIỆT PHÁP LẦN THỨ II Hà Nội - 20 - 21 - 22 / 03 / 2003


Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Trang:64Tổng cộng 13 bài
Trang: 1