Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU BÙ THỂ TÍCH MÁU TẠI HỒI SỨC

Nguyễn Thị Thanh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:12
ẢNH HƯỞNG CỦA HẠ HUYẾT ÁP ĐỘNG MẠCH ĐẾN TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN BỊ CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG
THE ROLE OF ARTERIAL HYPOTENSION ON OUTCOME IN PATIENTS WITHSEVERE HEAD INJURIES
Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:103
NHỮNG BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH XỬ TRÍ TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG
THE COMPLICATIONS AND TREATMENTS OF THE SPINAL ANESTHESIA
Lê Đức Dũng, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:144
GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG PHẪU THUẬT U TUYẾN ỨC TRÊN BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ
ANESTHESIA-REANMINATION FOR THYMOMA SURGERY IN PATIENTS WITHMYASTHENIA GRAVIS
Nguyễn Văn Chừng, Trần Đỗ Anh Vũ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:195
TRUYỀN MÁU TỰ THÂN THEO PHƯƠNG PHÁP PHA LOÃNG MÁU VỚI THỂ TÍCH KHÔNG ĐỔI TRONG PHẪU THUẬT NIỆU
AUTOLOGOUS TRANSFUSION BY ACUTE NORMOVOLEMIC HEMODILUTION INUROLOGIC SURGERY AT BINH DAN HOSPITAL
Hồ Minh Lê, Nguyễn Văn Chừng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:256
ĐỀ PHÒNG TĂNG NHỊP TIM VÀ HUYẾT ÁP KHI RÚT NỘI KHÍ QUẢN BẰNG VERAPAMIL KẾT HỢP VỚI LIDOCAINE
PROPHYLACTIC HYPERTENSION AND TACHYCARDIA DURING TRACHEALEXTUBATION BY VERAPAMIL - LIDOCAINE COMBINATION
Lê Văn Chung, Nguyễn Van Chừng, Huỳnh Văn Chương, Nguyễn Trung Cường,Nguyễn Thu Hà, Đinh Hữu Hào, Lê Thu Hương, Đỗ Tất Tạo, Bùi Thị Thoan,Hà Bích Thủy
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:327
TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG NGỰC LIÊN TỤC VỚI BUPIVACAINE FENTANYL TRONG PHẪU THUẬT TIM HỞ
CONTINUOUS THORACIC EPIDURAL ANESTHESIA (CTEA) WITH BUPIVACAINE-FENTANYL IN OPEN HEART SURGERY
Nguyễn Thị Quý
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:388
ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN SỎI MẬT CẦN NỘI SOI LẤY SỎI
SPECIALITIES OF CLINICAL ASPECTS OF PATIENTS FOR REMOVAL OFCHOLEDOCHOLITHIASIS IN ENDOSCOPIC SURGERY
Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Văn Chinh.
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:459
GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG ĐỂ GIẢM ĐAU CHU SINH
EPIDURAL ANESTHESIA TO PAIN RELIEF OF THE LABOR
Nguyễn Văn Chinh, Nguyễn Văn Chừng, Tô Văn Thình
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:5210
ỨNG DỤNG LÂM SÀNG TÍNH CHẤT KHỞI ĐỘNG NHANH CỦA ROCURONIUM (ESMERON) TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC
CLINICAL APPLICATION OF RAPID EFFECT OF ROCURONIUM IN ANESTHESIA- REASSIMATION
Nguyễn Văn Chừng, Hoàng Thị Xuân
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:5811
GÂY TÊ KHOANG XƯƠNG CÙNG PHỐI HỢP GÂY MÊ CHO PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH NHI
CAUDAL COMBINED GENERAL ANESTHESIA FOR PAEDIATIC ORTHOPAEDICSURGERY
Trần Thị Phượng, Võ Quang Nguyên Phổ
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:6512
MỘT SỐ NHẬN XÉT BAN ĐẦU TRONG GÂY MÊ HỒI SỨC CÁC BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT BẮC CẦU MẠCH VÀNH
SOME PRIMARY NOTIONS OF ANESTHESIA IN CORONARY ARTERY BYPASSGRAFT SURGERY.
Nguyễn Thị Quý
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:7313
QUAN NIỆM CẤP CỨU HÔ HẤP - TUẦN HOÀN: XƯA VÀ NAY

Nguyễn Văn Chừng, Nguyễn Khắc Minh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:GÂY MÊ HỒI SỨC  Trang:78Tổng cộng 13 bài
Trang: 1