Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

NĂM 2003 - TẬP 7 - SỐ 1
NỘI DUNG
 


1
KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ TIÊU HÓA HỌC VÀ VI SINH ĐỂ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
AN INVESTIGATION OF SOME CHEMICAL AND BIOLOGICAL QUALITY OF THE RUNNING WATER
Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Giang Thanh Kiều, Ca Thị Thúy
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:12
GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC CỦA GLYCINVỚI NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG ĐỒNG (Cu)
RESEARCH COMPLEX-FORMATION OF GLYCINE WITH MICROELEMENT Cu
Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị Tuyết Trinh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:83
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG, NHIỆT ĐỘ ĐẾN B12, VITAMIN A
STUDYING OF STABILITY OF THE VITAMIN B12 AND VITAMIN A UNDER THEOTHERS CONSERVATIVES CONDITIONS (HIGHLY TEMPERATURE ALKALINE PHAND LIGHT)
Phùng Thị Sinh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:154
TÌNH HÌNH CHẤN THƯƠNG Ở CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ
SITUATION OF INJURIES IN SOUTH EAST REGION
Đỗ Văn Dũng, Phan Hồng Minh, Đặng Hải Nguyên, Trịnh Thị Hoàng Oanh, Trần Thiện Thuần
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:175
KHẢO SÁT KIẾN THỨC VĂN HÓA, PHÁP LUẬT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM
WE ITEND TO INVESTIGATE THE KNOWLEDGE OF STUDENS YEAR 2000 ON CULTURE & LAW
Phùng Thị Sinh
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:256
TỈ LỆ HÚT THUỐC LÁ Ở SINH VIÊN, HỌC SINH VÀ HỌC VIÊN KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2002
PERCENTAGE PREVALENCE OF SMOKING AMONG STUDENTS OF REGULAR SCHOOLS, UNIVERSITIES AND VOCATIONAL SCHOOLS IN SOUTHERN VIETNAM
Đỗ Văn Dũng
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:297
NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI KHOA Y
REMARK THE RESULT ON STUDYING OF MANY KINDS OF THE STUDENTS IN THE FACULTY OF MEDICINE
Lê Xuân Trường
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:358
NHẬN XÉT VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CỦA SINH VIÊN KHOA Y SAU GIỜ HỌC Ở TRƯỜNG
COMMENT ON THE ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE FACULTY OF MEDICINE AFTER SCHOOL
Lê Xuân Trường
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:399
ĐÁNH GIÁ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA VIỆC VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỂ HỔ TRỢ SINH VIÊN TRONG HỌC TẬP
ASSESS THE EFFECT OF THE BORROWING MONEY FROM BANK OF STUDENTS FOR STUDYING
Lê Xuân Trường
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:4310
05 CON ĐƯỜNG BIỆN CHỨNG CỦA SỰ NHẬN THỨC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI TƯ DUY CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC
DIALECTICS OF THE PHYSICIAN'S PERCEPTION AND ITS ROLE IN THE PHYSICIAN'S THINKING.
Trần Túy
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:4711
NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA MỘT SỐ MÔ HÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH Y TẾ, PHỤC VỤ GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN Y - DƯỢC
SURVEYING SOME MODELS OF PUBLICIZING STATE COMPANIES IN HEALTH SYSTEM, THIS SURVEY IS AIMED TO STUDYING AND SEARCHING IN MEDICAL SCIENCES
Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Văn Nhỏ, Trần Phiên
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:5312
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SITUATIONS AND SOLUTIONS FOR DEVELOPING THE COMMUNIST PARTY IN THE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY FOR STUDENTS.
Ngô Ngọc Quỳnh, Trần Thị Tân Hương, Lê Xuân Ngọc
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:5713
MỘT SỐ VẤN ĐỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN CẦM QUYỀN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
SOME POINTS OF HO CHI MINH'S IDEOLOGY IN ORGANIZING THE POWERFUL AND CLEAR COMMUNISTIC AUTHORITY PARTY OF VIETNAM
Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Đề Thủy, Ngô Ngọc Khuê
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:6114
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y DƯỢC CHƯA THÍCH VAO ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
SITUATIONS AND SOHETIONS FOR MEDICAL STUDENTS WHO DON'T WANT TO ACCEDE THE YOUTH HOCHIMINH COMMUNIST
Ngô Ngọc Quỳnh, Trần Thị Tân Hương, Lê Xuân Ngọc
Năm:2003  Tập:7  Số:1  Chuyên đề:KHOA HỌC CƠ BẢN  Trang:66Tổng cộng 14 bài
Trang: 1